Bygdefolk for Rovdyr

ROVDYRSUTRINGA NÅR BIBELSKE PROPORSJONER

Pressemelding   •   mai 04, 2014 13:47 CEST

Bygdefolk for Rovdyr jobber for økt kunnskap omkring rovdyra. Nå etter ulvejaktsaken, der 12 personer ble siktet for ulovlig ulvejakt, så har rovdyrsutringa nådd nye høyder her i Hedmark, og det skrives i aviser, surves og grines overalt i media og på internett over denne «rovdyrplagen» som ligger som en slags Svartedauden over hele det indre Østlandet.

Det er spesielt ulven som får skylda for alt som skjer, og hvis vi legger godviljen til og teller med grenseulvene, så har vi kanskje 60-70 ulver innom Norges grenser i løpet av året. Da blir det ganske spesielt å høre at «ulvebestanden er ute av kontroll», «rovdyrtrykket er for høyt» osv. HALLO!! Vi snakker om kun 60-70 dyr!!! Hvordan i all verden kan en bestand på maks 70 dyr (inkludert grenseulvene) være «ute av kontroll» eller «for mange ulv»? Om vi hadde hatt 7000 ulver i landet, så kan man kanskje si at ulvebestanden er ute av kontroll, men når vi ikke en gang har nådd tresifret antall ulver, så blir dette ikke noe annet enn surving og grining fra rovdyrmotstanderne.

Lokalpolitikere mener at myndighetene ikke tar «rovdyrplagen» på alvor, og sender i samlet flokk og følge, brev inn til Erna Solberg. Hvordan kan disse ordførerne og politikerne gå ut fra at alle støtter dem i deres sak? Det er slett ikke tilfelle at ALLE på bygdene vil disse få ulvene til livs, men vi blir allikevel tatt til inntekt for politikernes sak. Det forlanger vi i Bygdefolk for Rovdyr at det blir en slutt på! Det er ikke rovdyrene som er problemet her i bygdene, det er folka som bor her som lager problemene fordi de ikke aksepterer en natur med ulv. Så kanskje det er HOLDNINGENE til folk man bør gjøre noe med, i stedet for å søke om å kunne bruke enda mer kuler og krutt mot rovdyrene.

Det er visst på moten å bli støtt i dagens samfunn. Alle skal visst la seg bli støtt av noe, og her på indre Østlandet er det ulven som nå får skylda for omtrent alt som går gæli her. Det kan virke som demoniseringen av dette dyret er i ferd med å nå nye høyder og den hysteriske frykten for ulven har nå snart bibelske proporsjoner. Nå får jaggu folk skjerpe seg!! Slutt å sutre og surve!

De verste av dere er enkelte av jegerne som griner og surver over at de ikke får skyte like mye elg som for 10 år siden, og at de ikke kan slippe bikkjene sine til skogs overalt der de vil. Er DET virkelig noe å surve for? Dere må jammen meg klare å akseptere at den ville naturen i første rekke hører de VILLE dyrene til, og ikke dere. GODTA at det finnes rovdyr i skogen, og GODTA at kvotene kanskje går noe ned, uten at det trenger å bety verdens undergang.

Jegerne er også flinke til å benytte seg av fryktpropaganda i media og ute blant folk, og på det viset skremmes kunnskapsløse folk fra vettet, og så tørr de ikke å plukke bær eller gå tur i skogen noe mer, fordi de tror den «fæle gråbeinen» venter på dem med siklende rovdyrkjeft bak nærmeste tre. Jada, de gamle eventyrhistoriene lever i beste velgående her i de dype skoger inn mot svenskegrensa. Merkelig nok ser det ikke ut til at noen av de som frykter, er i stand til å bruke internett og skaffe seg FAKTAINFORMASJON om ulvens atferd. I stedet FORLANGER de at vi skal «respektere deres frykt».

For noe tull!! Irrasjonell frykt er og forblir irrasjonell, og det er jammen meg DERES ansvar å gjøre noe med egen frykt. Det finnes en mengde med god faktainformasjon på nettet om ulvens atferd, LES det, og slutt å surve!

Leder Lars-Erik Lie
Bygdefolk for rovdyr

Foto av leder Lars-Erik Lie: Arve Herman Tangen

BFR vil fokusere på en levende natur, et komplett økosystem med stort biologisk mangfold, der både byttedyr og rovdyr skal få leve under minimal mennesklig påvirkning. Vi ønsker levedyktige bestander av alle de store rovdyrene og rovfuglene i Norge. Videre så opplever vi at det er mye feilinformasjon om rovdyrene og folk vet lite om rovdyrene. Mange frykter rovdyr, men er det egentlig en vektig grunn for å gjøre det? Les om norske rovdyr og rovfugler på vår info. side.