Lederne

Ryanair og arbeidsmiljøloven

Pressemelding   •   aug 01, 2013 13:20 CEST

Når Ryanair slipper gjennom Luftfartsverkets kontroll og offentlige virksomheter bryter arbeidsmiljøloven daglig, er det grunn til å spørre om arbeidstakerne blir ivaretatt bra nok av den rødgrønne regjeringen.

Luftfartstilsynet har nylig utført tilsyn hos Ryanair på Rygge. Selv om selskapet fikk godkjent på noen punkter, viste det seg at de ikke har ansettelseskontraktene i samsvar med norske arbeidsmiljøbestemmelser når det gjelder arbeidstiden og om lengden på de ansattes pauser. Mest interessant er det at Luftfartsverket fastslår at de mangler fullmakt til å kontrollere viktige forhold. De har derfor ikke undersøkt lønnsforhold, prøvetid, oppsigelsestid, legeundersøkelser og sykdom, områder der det er allment kjent at Ryanair har tvilsomme avtaler.

Ryanairsaken viser med all tydelighet at virkemidlene ikke er bra nok i dag for å sørge for et godt arbeidsmiljø. Regjeringen burde sørget for at Luftfartsverket i dette tilfellet, Arbeidstilsynet i andre tilfeller, hadde tilstrekkelige fullmakter og hjemler til å undersøke og forfølge alle viktige sider ved arbeidsmiljøet.

Arbeiderpartiet og de rødgrønne partiene fremstiller seg som varme forsvarere av dagens arbeidsmiljølov. Samtidig framstår de som tafatte i saken om arbeidsforholdene i Ryanair, og under deres regjeringstid har offentlige virksomheter brutt arbeidsmiljøloven i hopetall. Dermed er det grunnlag for å spørre hvor viktig er arbeidsmiljøet og arbeidsmiljøloven for partiet når det ikke er valgkamp?

Høyre og de borgerlige partiene på sin side har et tvilsomt rykte når det gjelder arbeidsmiljø og ansattes rettigheter. Derfor har det vært spennende å følge den interne debatten i Høyre om hvordan de skal forholde seg til ulike sider av arbeidsmiljøloven. De har så vidt jeg har oppfattet konkludert med at de vil beholde hovedtrekkene i arbeidslivet, styrke Arbeidstilsynet og beholde fagforeningsfradraget. Samtidig skriver de i sitt partiprogram blant annet at de vil myke opp reglene for søndags-, helligdags- og nattarbeid, og myke opp reglene for midlertidige ansettelser. Venstre og Frp virker også å dra en eventuell borgerlig regjering i denne retningen. Dermed kan vi trolig fastslå at det ikke blir bedre med ny regjering.

Organisasjonen Lederne mener hovedtrekkene i den norske arbeidsmiljøloven må forsvares. Samtidig kan vi gjerne diskutere enkelte justeringer av loven, men det kan ikke være ensidig til de ansattes disfavør. På noen områder kan man helt sikkert justere noen svært firkantede regler, på den annen side viser blant annet Ryanairsaken at det på andre områder er behov for flere og kraftigere virkemidler for å holde arbeidsgiverne i ørene.

Jan Olav Brekke (forbundsleder i organisasjonen Lederne)


Lederne er organisasjonen for Norges ledere og teknisk og merkantilt ansatte. Nær 16.000 ansatte i vel 1.200 bedrifter har valgt Lederne som sin partner for individuell service, rådgivning, utvikling, forhandlingsservice og juridisk støtte.


Lederne ble stiftet i 1910 og er partipolitisk uavhengig. Organisasjonen har avtaler med de fleste arbeidsgiverorganisasjoner, og tilbyr blant annet omfattende støtte til kurs og etterutdanning, attraktive forsikringer for medlemmet og familien samt økonomisk støtte ved arbeidsledighet.