EY

Salg av bergensbedrifter: Katastrofe eller revitalisering?

Pressemelding   •   mai 02, 2014 09:51 CEST

Flere av de største og mest tradisjonsrike bedriftene i Bergen er solgt de seneste årene. Er dette en katastrofe for byen, eller kan det tvert om bety en revitalisering av næringslivet? Dette spørsmålet reises på et seminar 6. mai i regi av EY (Ernst & Young).

Den siste tiden har vi sett flere eksempler på tradisjonsrike, stolte bergensbedrifter som er kjøpt opp «utenfra» av store konsern. Foredragsholderne, som bl.a. kjenner flere av disse bedriftene godt, vil se på dette fenomenet fra ulike vinkler.

– Flere av de salgene som har skjedd har engasjert langt utover Bergens grenser, og reiser noen prinsipielt interessante spørsmål. De sentrale foredragsholderne vi har fått med vil sørge for en spennende gjennomgang av et tema som ikke bare angår Bergen, men føyer seg inn i mønsteret av bedrifter som kjøpes og går inn i større konsern, sier EYs leder for transaksjonsstøtte i Bergen, Merete Skage.

Foredragsholderne på seminaret er Hermann Friele (Kaffehuset Friele), Øystein Elgan (Bjarne Rieber Gruppen), Lasse Lien (NHH), Katrine Trovik (DNB), Joachim Høegh-Krohn (Argentum), og John Avaldsnes og Merete Skage (begge EY).

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Arrangementsansvarlig Merete Skage, mob 982 06 499

EY Regionssjef Vest Espen Ommedal, mob. 982
06 470

Pressesjef Ole Kristian Lunde, mob 909
43 135 ole.kristian.lunde@no.ey.com


Seminaret er åpent for presse. Påmelding til renate.vevang@no.ey.com.

EY | Assurance | Tax | Transactions | Advisory

Om EY

EY er den mest globale organisasjonen innen revisjon, skatt og avgift, forretningsjus, transaksjoner og rådgivning. Med 175.000 ansatte i 150 land bidrar våre tjenester og vår kunnskap til å bygge tillit og skape bærekraftig vekst i finansmarkedene og i økonomier rundt om i verden. Vi vil at alt vi gjør skal bidra til at offentlige og private virksomheter fungerer bedre – for våre medarbeidere, kunder og samfunnet vi opererer i. www.ey.no 

Navnet EY kan representere den globale organisasjonen eller et eller flere av medlemsfirmaene i Ernst & Young Global Limited, som hver er atskilte juridiske enheter. Ernst & Young Global Limited, et britisk selskap med begrenset ansvar, yter ingen tjenester til kunder. www.ey.com

© 2014 Ernst & Young AS. All rights reserved