Mattilsynet gammel

Salmonellakontroll – Endringer i forskrifter om kontroll av Salmonella

Pressemelding   •   jan 08, 2010 17:10 CET

Helse- og omsorgsdepartementet og Landbruks- og matdepartementet har fastsatt endringer av salmonellaforskriften. Den viktigste endringen er innføring av en alternativ prøvetakingsmetode for noen kategorier fjørfe. I tillegg endres rutinene for innsending av prøver.

EU har vedtatt flere rettsakter om salmonellakontroll hos fjørfe. Innholdet i disse rettsaktene implementeres ved denne forskriften i norsk rett. Implementeringen skjer delvis på nasjonalt grunnlag. Endringene har til hensikt å gjennomføre de nye rettsaktene i Norge.

Mattilsynet har samtidig fastsatt endringer i henvisningsforskriften som implementerer EU-rettsaktene om overvåkning av Salmonella i norsk rett. Hensikten er å forenkle dagens salmonellaregelverk ved at flere henvisningsforskrifter slås sammen til en.

Forskriftene gjelder fra 5. januar 2010.

Kontaktpersoner i Mattilsynet

  • Seniorrådgiver Kjell Hauge, tlf. 23 21 66 37
  • Seniorrådgiver Ragnhild Arnesen, tlf. 52 73 34 24
Last ned: