Salto Eiendom

SALTO EIENDOM KJØPER OLRUD HANDELSPARK I RINGSAKER KOMMUNE

Pressemelding   •   mai 06, 2014 10:36 CEST

SALTO EIENDOM AS HAR KJØPT OLRUD HANDELSPARK I RINGSAKER KOMMUNE AV OLRUDGRUPPEN AS. STORHANDELSEIENDOMMEN BLIR NÅ EN DEL AV SALTOPORTEFØLJEN, SOM FRA TIDLIGERE BESTÅR AV 19 EIENDOMMER INNEN NISJEN SMÅ OG MELLOMSTORE KJØPESENTRE.

Salto Eiendom AS er fornøyd med at Olrud Handelspark fra 5.5.2014 legges inn i porteføljen av små – og mellomstore kjøpesentre som selskapet besitter. Eiendommen har gjennom flere tiår blitt innarbeidet som et populært og godt besøkt handelssted for befolkningen i Hamar og Ringsaker. I detaljhandelsboken omtales Olrud Handelspark som «den største handelsparken mellom Oslo og Trondheim».

Eiendommen er nylig fullstendig rehabilitert, og tilbyr et bredt vareutvalg innenfor flere bransjer. Blant leietakerne finner man sterke kjedenavn som Coop Obs! Hypermaked, REMA 1000, Byggmakker, Biltema, Sport 1 og Bohus. Olrud Handelspark omsetter for ca. 600 millioner kroner per år.

Administrerende Direktør Arne Vannebo i Salto Eiendom AS uttaler: «For oss i Salto er Olrud Handelspark et fint tilskudd til vår eiendomsportefølje. Vi opplever eiendommen som velfungerende og stabil, samtidig som vi ser oppsider gjennom videre utvikling av handelstilbudet i nærområdet. Vi eier fra før tre handelseiendommer i regionen, og håper å kunne dra enda mer nytte av synergier og stordriftsfordeler når Olrud Handelspark nå innlemmes i vår eiendomsportefølje. IKEA sin etablering i nærområdet vil ytterligere styrke Olrud Handelspark».

Administrerende Direktør Øystein Holtet i Olrudgruppen AS uttaler: «Salget av Olrud Handelspark er et ledd i en langsiktig strategi knyttet til våre planer om utbygging av et nytt næringsområde på 150 000 kvadratmeter i IKEA Handelspark i Ringsaker. Realisering av verdiene på Olrud vil bidra til å styrke vår investeringsevne og således utgjøre en viktig faktor i arbeidet med å opprettholde vår posisjon som ledende næringsutvikler og pådriver i det største og desidert mest interessante vekstområdet for næringseiendom i innlandet. Vi ønsker den nye eieren av Olrud Handelspark lykke til».

Salto Eiendom AS holder til i Asker og er et rendyrket kjøpesenterselskap med fokus på små og mellomstore kjøpesentre i Norge. Selskapet eier kjøpesentre fra Grimstad i sør til Harstad i nord. Visjonen er å skape en arena for de beste handelsopplevelsene. Selskapet har siden stiftelsen sommeren 2006 hatt en solid vekst og har nå totalt 20 kjøpesentre og handelseiendommer i porteføljen. Disse har en samlet butikkomsetning på ca. 5,5 milliarder kroner. Salto Eiendom har gått med overskudd hvert år siden oppstart. Selskapet eies av anerkjente norske selskap med lang erfaring og fokus på langsiktig verdiskapning innenfor kjøpesenterbransjen i Norge.

Olrudgruppen AS er et Ringsaker-basert eiendomsselskap med fokus på næringseiendom i Hedmark. Etter salget av Olrud Handelspark eier selskapet ca. 50 000 kvadratmeter næringseiendom i Hamar, Ringsaker, Kongsvinger, Elverum og Tynset. Selskapet besitter i tillegg store næringstomteområder og står foran betydelige investeringer knyttet til utvikling av nye næringseiendommer. Herunder utbyggingen av 150 000 kvadratmeter næringstomter i IKEA Handelspark i Ringsaker.

For ytterligere informasjon kontakt:

Arne Vannebo 66 850 850 / 997 96 031 Adm. direktør, Salto Eiendom AS

Øystein Holtet 901 35 935 Adm. direktør, Olrudgruppen AS