Mattilsynet gammel

Samme E. coli-stamme påvist hos det tredje HUS-tilfellet

Pressemelding   •   nov 18, 2010 17:10 CET

Analysene ved Folkehelseinstituttets laboratorium viser at også det tredje barnet med HUS er smittet med den samme bakteriestammen av E.coli O157 som de to andre. Dermed er tre barn nå bekreftet knyttet til dette utbruddet.

I samarbeid med kommunelegene har det lokale Mattilsynet i de respektive kommunene tatt prøver i pasientenes nærmiljø og intervjuet foreldrene. Det blir foretatt grundige intervjuer av foreldre og andre i barnets nærmiljø med tanke på å kartlegge hva barnet har spist og drukket, hva barnet har gjort og hvor det har vært samt om det har hatt kontakt med dyr.

Prøver av matvarer og fra dyr og miljø blir sendt til Veterinærinstituttet for analyse. Ved eventuelle funn av E.coli-bakterier i prøvene, sendes bakteriestammen til Folkehelseinstituttet for DNA-analyse. Intervjuskjemaene er sendt til Folkehelseinstituttet, hvor de blir sammenlignet for om mulig å kunne danne en hypotese om smittekilden.

Les mer på Folkehelseinstituttets sider

Pressekontakt i Mattilsynet:
Siw Ulvehøj, senior kommunikasjonsrådgiver ved Regionkontoret Oslo, Akershus og Østfold
Tlf. 902 76 969