Initiativ for etisk handel (IEH)

Sammen for et felles nordisk etisk initiativ

Pressemelding   •   jan 20, 2014 10:26 CET

Initiativ for etisk handel (IEH) og Dansk initiativ for etisk handel (DIEH) har sammen med Nordisk Ministerråd samarbeidet om et felles nordisk rammeverk for etisk handel.

 Med støtte fra IEH og DIEH har den svenske Biståndsänmden nå invitert til møte som omhandler et rammeverk for en nordisk plattform og et mulig svensk initiativ for etisk handel.

DIEH og IEH har over lenger tid samarbeidet om gjennomføringen av et felles nordisk rammeverk for etisk handel. Prosjektet har fått støtte fra Nordisk Ministerråd.

Felles plattform

- Prosjektet fokuserer på å etablere en felles plattform for kunnskap og deling av informasjon mellom flere interessenter gjennom ulike tiltak i de nordiske landene. Vi tror at å styrke og koordinere arbeidet gjennom en samlet innsats vil styrke nordiske bedrifters arbeid med samfunnsansvar, sier daglig leder i IEH, Per N. Bondevik.

Både norsk IEH og DIEH sitter på uvurderlig kunnskap når det gjelder gjennomføring av samfunnsansvar i leverandørkjeden i praksis.

- Derfor ser vi fram til møtet Biståndsänmden nå organiserer, sier Bondevik.

Et utvalg aktuelle aktører fra sivilsamfunn, fagbevegelse, arbeidsgiverorganisasjoner, bedrifter og offentlig sektor er invitert til møtet som finner sted i Stockholm tirsdag denne uken.

Nordisk rammeverk

-I Sverige finnes det ingen plattform for et samarbeid om samfunnsansvar i leverandørkjeden på linje med det vi har i Norge og Danmark.  Med støtte fra Nordisk Ministerråd er målet å få til et nordisk rammeverk på etisk handel som inkluderer Sverige , Finland og Island. Det er allerede etablert et nært samarbeid med relevante aktører i begge land. Dette er første skritt på veien, sier Bondevik.

Representanter fra Norsk IEH og Dansk DIEH  vil dele erfaringer fra mange års arbeid med samfunnsansvar og etisk handel med sine svenske kolleger.

Størst i Norden

- Vi vet at dialog med de ulike interessentene og nettopp flerpartsmodellen er den store styrken i arbeidet vårt. Både DIEH og IEH har opplevd formidabel medlemsvekst og er per i dag det største nettverket i Norden når det gjelder samfunnsansvar i leverandørkjeden.  Vårt nettverk og størrelse viser at mange store og viktige danske og norske bedrifter, organisasjoner og representanter for offentlig sektor velger å ta sitt ansvar alvorlig ved å bli medlem av et flerpartsinitiativ som IEH og DIEH, avslutter Bondevik.

Relatert


IEH er et ressurssenter og en pådriver for etisk handel. Formålet er å fremme ansvarlige leverandørkjeder slik at internasjonal handel bidrar til å ivareta menneske- og arbeidstakerrettigheter, bærekraftig utvikling og forsvarlig miljøhåndtering.