Kommunal- og regionaldepartementet

Sammen for flere kunnskapsbaserte bedrifter i Østfold

Pressemelding   •   feb 25, 2011 09:42 CET

Forsknings- og utviklingsprosjektet ”Et kunnskapsbasert Østfold” skal gi ny og mer kunnskap om hva som kan og bør gjøres for å utvikle et sterkere kunnskaps-basert næringsliv i fylket. Prosjektet er en del av prosjektet ”Et kunnskapsbasert Norge” som ledes av BI professor Torger Reve.

Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) gir 500.000 kroner til forskningsprosjektet som skal gi mer kunnskap om hvilke muligheter fylket har til å utvikle et enda sterkere og mer attraktivt næringsliv som kan gjøre regionen mer robust. En bred allianse av næringsliv, Østfoldforskning, høyskolen i Østfold, Østfold fylkeskommune og Innovasjon Norge har tatt initiativ til prosjektet.

- Utvikling av flere kunnskapsbaserte arbeidsplasser i hele landet er helt sentralt i regjeringens næringspolitikk og distrikts- og regionalpolitikk, sier kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete. God kunnskap om egne fortrinn og behov i forhold til å utvikle arbeidsplasser er helt avgjørende for å finne gode løsninger og virkemidler. Derfor støtter regjeringa dette viktige og spennende arbeidet på initiativ fra sentrale utviklingsaktører i Østfold.

KRD støtter også prosjektet- ”Eit kunnskapsbasert Sogn og Fjordane”, som er et annet regionalt delprosjekt. Erfaringene fra begge prosjektene vil gi KRD verdifull og bred kunnskap som kan gjøre politikken og virkemidlene som skal hjelpe utviklingen av et mer kunnskapsbasert næringsliv i hele landet, enda bedre.

- Det er behov for flere kunnskapsbaserte arbeidsplasser i hele landet, både for å sikre verdiskaping og bosetting. Østfold har store muligheter for å få dette til. Denne regjeringen skal føre en politikk som skal gi handlingsrom og støtte til utviklingsarbeid i hver enkelt region”, sier kommunal og regionalminister Liv Signe Navarsete.

Kommunal- og regionaldepartementet sin pressetelefon: 22 24 25 00.