Boligpartner

​Sandvold Boliger AS fra Hønefoss har mer enn doblet omsetningen på to år- Forventer sterk økning i etterspørselen fremover

Pressemelding   •   mai 11, 2016 08:32 CEST

Boligmarkedet i Ringerike og omegn er hett om dagen, og stadig flere ønsker å bosette seg i regionen. Det gir seg utslag hos boligleverandørene. I fjor omsatte BoligPartner-forhandler Sandvold Boliger for rekordhøye 82,9 millioner kroner – en økning på 61 prosent fra året før. På to år har selskapet økt omsetningen sin med 125 prosent.

Sandvold Boliger AS er forhandler av boligbyggeren BoligPartner sine produkter i Ringerike, Jevnaker, Hole og omegn. I løpet av de to siste årene har selskapet økt omsetningen fra 37 millioner kroner til 82,9 millioner kroner. Bare i fjor økte salgsinntektene med nærmere 32 millioner. - Vi hadde et meget godt år i fjor og har aldri tidligere bygget så mange eneboliger og leiligheter. Trenden fortsetter inn i 2016 og vi opplever stor interesse i distriktet. Vi er 20 ansatte, men søker nå flere håndverkere og selgere for å holde tritt med pågangen, sier John-Petter Sandvold, daglig leder i Sandvold Boliger.


Forventer kraftig vekst fremover

John-Petter Sandvold forteller at et meget hett boligmarked i hovedstaden, samt Asker og Bærum, gir ringvirkninger også i Ringerike-regionen:
- Et sterkt presset boligmarked i og rundt hovedstaden har bidratt til at Ringerike, Jevnaker, Hole og nabokommunene har blitt et mer attraktivt boområde de siste årene. Vi får mange henvendelser fra Oslo-boere som ser til vår region. Mange av disse ønsker å bo her og pendle inn til Oslo for å arbeide, sier Sandvold.

Tall fra Prognosesenteret bekrefter at regionen er et attraktivt bosted for Oslo-pendlere. Statistikken viser nemlig at nærmere 2.000 personer pendler fra Ringerike, Jevnaker og Hole kommune inn til Oslo for å arbeide.

Sandvold mener at de planlagte storutbyggingene av både vei og bane vil bidra til at enda flere vil kaste sine øyne på regionen fremover.
–Når Ringeriksbanen er ferdig utbygd vil reisetiden mellom Oslo og Hønefoss være på en drøy halvtime. Det er kortere tid enn de som bor i Asker og Bærum bruker på å kjøre inn til hovedstaden med bil. Ringeriksbanen og ny E16 vil utvilsomt gi regionen et voldsomt løft og vi vil merke sterk tilflytting i årene fremover, spår Sandvold.

Stort boligbehov fremover

De siste fem årene har innbyggertallet i Hole, Jevnaker og Ringerike samlet sett vokst med i underkant av 2.000 personer. Ifølge Prognosesenteret antas denne veksten å tilta ytterligere de neste årene, med et totalt tilsig på over 2.500 nye innbyggere frem mot 2020. For å komme veksten i møte trengs det mange nye boliger. Beregninger fra Prognosesenteret viser et behov på over 260 nye boliger i regionen hvert år de neste fem årene for å dekke den forventede etterspørselen.

- Regionen vil bli stadig mer attraktiv, og det vil være viktig å legge til rette for god tomtetilgang fremover slik at man får utnyttet vekstpotensialet. Mange av de som flytter hit fra Oslo og omegn ønsker seg eneboliger. Det er viktig at det reguleres en god miks av både enebolig- og leilighetstomter fremover slik at regionen har et mangfold å tilby, sier Sandvold.

For mer informasjon:

John-Petter Sandvold, daglig leder Sandvold Boliger – tlf: 922 63 153
Bjørnar Mickelson, kommunikasjonssjef BoligPartner – tlf: 450 25 376

BoligPartner leverer arkitekttegnede hus, hytter og flermannsboliger innenfor ferdighuskonseptet og har mer enn 20 års fartstid som norsk boligbygger. Siden etableringen i 1993 har BoligPartner realisert mer enn 7 000 boligdrømmer for våre kunder.

BoligPartner har per i dag passert 50 salgskontorer bestående av egeneide distriktskontorer og et omfattende forhandlernettverk landet rundt som til sammen utgjør over 300 ansatte. I tillegg har BoligPartner landets største fagmiljø innen norsk trehusproduksjon representert ved hovedkontoret på Tjuvholmen, Hamar.