Medietillsynet

SBS overtar lokalradio i Oslo

Pressemelding   •   nov 08, 2010 15:31 CET

Medietilsynet har godkjent overføring av lokalradiokonsesjon i Oslo (område 03-01) fra Radio Tango til SBS.

Overdragelsen innebærer at SBS har konsesjon til å drive lokalradio med en minsterett til 12 timers sammenhengende sendetid på hverdager i Oslo. SBS har gjennom overdragelsen overtatt forpliktelsene som følger konsesjonen. Det innebærer blant annet at det daglig skal sendes minst 311 minutter lokalt innhold med tilknytning til konsesjonsområdet.

Det er kringkastingsforskriften § 7-1 andre ledd som bestemmer at overføring av konsesjon til lokalkringkasting forutsetter godkjenning fra Medietilsynet.