Nyhetstips

Scanpix i samarbeid med NDLA

Pressemelding   •   nov 18, 2010 08:45 CET

Skandinavias største bildebyrå Scanpix har inngått en samarbeidsavtale med Nasjonal Digital Læringsarena (NDLA). Rammeavtalen har en størrelse på ca. 15 millioner kroner og løper i inntil 3 år.

Nasjonal digital læringsarena (NDLA) er et fylkeskommunalt samarbeid som har som mål å tilby kvalitetssikrede, fritt tilgjengelige, nettbaserte læremidler i alle fag i videregående skole

Læremidlene i NDLA kjøpes inn fra forlag, og lages av lærere i videregående skole. Fagmiljøer ved universiteter og høyskoler bidrar med kvalitetssikring. Innholdet på ndla.no er fritt tilgjengelig for alle på nett.

Scanpix har ansatt Hege Røyert som dedikert bilderedaktør for NDLA. Røyert kommer fra jobben som tjenesteansvarlig for Regjeringens bildedatabase for departementene og SMK. Hege Røyert har også lang erfaring fra forlagsbransjen hvor hun har jobbet som bilderedaktør for Aschehoug, Gyldendal Norsk Forlag og Kunnskapsforlaget.

”Det er veldig spennende å være en del av den nyskapende digitale satsningen på læremidler mot den videregående skolen. Jeg setter stor pris på den tette kontakten jeg nå år med fagmiljøet i Scanpix” sier Hege Røyert.

”Det er med stor glede vi tar fatt på samarbeidet med NDLA, og som innholdsleverandør er vi svært postive til at 70% av læringsarenaens budsjetter går til innkjøp ute i markedet. Vi er sikre på at vi kan gjøre elevenes hverdag i den videregående skole bedre når NDLA nå får tilgang bildemateriell fra vår rikholdige database” sier markeds- og utviklingssjef i Scanpix, Lars Borg.

”Avtalen med Scanpix vil sikre elever og lærere tilgang til det beste som er å oppdrive av illustrasjoner. Vi er meget godt fornøyd med at vi nå har fått etablert dette samarbeidet. Scanpix sine bilder vil berike NDLAs faglige innhold, og gi lærestoffet en nærhet til elevens egen virkelighet.

Videre vil vi i samarbeidet med Scanpix over de neste tre år ta sikte på å gjøre tilgengelig 60 000 faglig relaterte bilder til fri bruk for elever og lærere. I så måte er avtalen historisk, og vil kunne gi ringvirkninger for allmenn bruk av offentlig finansiert innhold” sier NDLAs leder Øivind Høines.

For mer informasjon om NDLA, se
http://om.ndla.no/fakta-om-ndla
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/tema/videregaende-opplaring/laremidler/om-nasjonal-digital-laringsarena-ndla.html?id=587531

Følgende kontaktpersoner er tilgjengelige for spørsmål:
Markeds- og utviklingssjef i Scanpix, Lars Borg: lars.borg@scanpix.no , dir. tlf. 22 00 32 27
Leder i NDLA, Øivind Høines: oivind@ndla.no , mobil 990 05 647
Bilderedaktør i NDLA, Hege Røyert: hege.royert@scanpix.no dir. tlf 22 00 32 42