Nyhetstips

SCC - Sorber & Cleaning Company: 24.000 nordmenn brekker årlig hofter og håndledd pga. fall - og hvor mange skyldes glatte overflater av is eller snø?

Pressemelding   •   des 16, 2009 16:20 CET

Folkehelseinstituttet har beregnet at ca 9.000 voksne nordmenn årlig brekker hoften (lårhalsen), ca 15.000 brekker håndleddet og anslagsvis 10 ganger flere får problemer i ryggen som kan skyldes fall. Det finnes ikke tall over hvor mange av disse lidelsene som skyldes fall på glatte overflater med is og snø, men det må være betydelig - bl.a. ut fra sammenfallet mellom "glatte dager" og antallet som oppsøker legevaktene rundt om i Norge hver vinter med bruddskader. Dette koster dette samfunnet mrd av kr

Og hver vinter er det store oppslag om fortau som ikke strøs, fordi det er mange av oss som er sløve? Antagelig fordi de kjente strømidlene som grus og salt er tungvinte, lite miljøvennlige og ofte brysomme å bruke. Men hva finnes ellers på markedet

Det er 2 måter vi kan beskytte oss mot de glatte flatene;

1) enten ved å strø de glatte flatene, eller det motsatte.

2) at vi "skor" oss enten med f.eks brodder (på fottøy) eller med kjettinger eller strømper (på bildekk). Også når det gjelder det siste, så er det avgjørende at slikt utstyr brukes - der det kan brukes!

Singel, salt - og vannabsorberende midler som Ice•Crust

For pkt 1) er det mest brukte og kjente grus eller singel (øker friksjonen) og salt (smelter/fjerner is og snø), som er de 2 kjente måtene som gir glatte flater større friksjon. Det som er fokus i dette oppslaget er et nytt, friksjonsbasert strømiddel kalt Ice∙Crust, som baserer seg på en helt ny tenkning når det gjelder friksjon på is og snø. Dette vil i de fleste tilfeller utkonkurrere både grus og salt, og i visse tilfeller kan det erstatte brodder og kjettinger.

2 grupper av friksjonsbaserte strømidler; ikke-absorberende og absorberende

For å forklare denne nye tenkningen deles friksjonsbaserte strømidler i 2 grupper; materialer som ikke absorberer vann og de som gjør det.

A) Materialer som ikke har noen absorberende evne overfor vann, som grus, sand og andre knuste ikke-absorberende materialer, har en friksjon som kun er basert på materialenes mekaniske egenskaper (skarpe kanter!) - og det fungerer for dårlig!

B) Materialer som har absorberende evne (porøse) overfor f.eks vann, som aske, kalk, sement, sagflis - og Ice∙Crust. Erfaring viser at slike absorberende materialer har markert større friksjon enn materialer i gruppe A, og årsaken er mest sannsynlig at den mikroskopiske vannhinnen på isen (kan ikke sees med det blotte øye), som gjør at det er glatt, reduseres i takt med materialets absorpsjons-evne. Det er vitenskapelig klarlagt at jo mindre denne mikroskopiske vannhinnen er, jo større blir friksjonen, og når denne hinnen er vekk (ved minus 150 grader C), er friksjonen som en tørr overflate om sommeren.

Årsaken til at diatomé-jord ble valgt som råstoff for Ice∙Crust, er den store absorpsjonsevnen for vann, og denne øker med minkende kornstørrelse. I tillegg har diatomé-jord to andre viktige egenskaper; bestandighet ("klisser ikke" når kornene blir våte) og miljøfaktoren. Ice∙Crust har vært grundig testet for friksjon, og i tillegg foreligger det et stort erfaringsmateriale. Dette viser bl.a. to forhold; friksjonen stiger med økende absorpsjons-evne, og at små korn har større absorpsjonsevne enn store korn. Da er det nærliggende å tenke at hvorfor ikke satse på langt finere korn enn Ice∙Crust? Men det er problematisk å strø med "støv", og slike materialer som aske, kalk og sement både støver og "klisser" når det blir vått - og de stoffene kan også være miljømessig problematiske! Derfor er Ice∙Crust - pr i dag - det beste friksjonsbaserte strømidlet, og det er foreløpig nr 1 på markedet - til tross for at det tilsynelatende er dyrt pr liter.

Ice•Crust og grus eller singel

De 5 viktigste fordelene ved Ice∙Crust i forhold til grus er; 1) markert bedre friksjon, 2) at vi kun trenger en liten brøkdel av Ice∙Crust i de fleste tilfellene, 3) at Ice∙Crust ofte blir billigere enn kjøpt grus, 4) at en billig, enkel og hendig 1-liters strøboks er lett tilgjengelig og 5) at Ice∙Crust ikke må fjernes om våren, slik vi må gjøre med grus.

1) Som forklart over er friksjonen til Ice∙Crust klart bedre enn for grus. I tillegg "sparkes" ofte grus-bitene vekk ved hard is (eks. når hjul spinner), men Ice-Crust gjør sin virkning ved at de sitter fast ved riktig bruk, (forsiktig med clutchen!).

2) På jevne, glatte isflater trengs det mindre enn 1/100 av de små Ice∙Crust -kornene i forhold til grus-bitene, og dette er årsaken til at Ice∙Crust ofte blir billigere enn kjøpt grus.

3) Når du trenger mindre enn 1/100 del, kan prisen på grus gjerne være 100 ganger større!

4) 1-liter strøboks med 2 strølokk er billig og enkel, den inneholder 1,1 liter Ice∙Crust og den er i dag godt tilgjengelig - både innen jernvare-, byggvare- og matvare-butikker over hele Norge.

5) Mange borettslag og villaeiere har en tung og irriterende jobb når vinteren er over; det meste av grusen må fjernes - og det må ofte betales for bortkjøring og deponering. Ice∙Crust må ikke kjøres bort om våren, fordi det kan feies eller spyles ut på plenen, i blomsterbedet eller ut i naturen, fordi det er et jordforbedrings-middel.

Ice•Crust og salt

De 6 viktigste fordelene for Ice∙Crust i forhold til salt er; 1) garantert en gitt friksjon, 2) Ice∙Crust tåler bedre fuktighet under lagring, 3) ingen tæring på støp/betong og jern/stål, 4) Ice∙Crust trenger ikke bli dyrere enn salt, 5) det lager ikke saltsørpe som ødelegger skotøy og gulv og 6) det bidrar til et bedre miljø.

1) Ved bruk av salt må all snø og is smeltes og fjernes, så det ikke fryser igjen, ellers kan det bli glattere enn det var før strøing. Ved Ice∙Crust trenger du kun det tynne laget for å få tilstrekkelig friksjon, uansett hvor tykk isen eller snølaget er.

2) Salt kan klumpe seg ved fuktighet, men eventuelle klumper i Ice•Crust smuldrer lett.

3) Ice•Crust inneholder ikke salt, og det tærer ikke på støp/betong og jern/stål.

Det er to salttyper som brukes som strømiddel; natriumklorid (billig og aggressivt - brukes på veier), og det langt dyrere kalsiumklorid i form av hvite, små kuler. Kalsiumklorid er langt "snillere" mot støp/betong og jern/stål og det virker for langt lavere temperaturer enn natriumklorid.

4) Kalsiumklorid har omtrent den samme prisen som Ice∙Crust, og på jevn is vil prisen ligge omtrent på samme nivå, (i 10-liters spann), gitt at isen har en viss tykkelse.

 

5) Strøs det tilstrekkelig med salt, vil all isen og snøen gå over til en sørpete saltlake, hvis ikke all is og snø fjernes straks. En sørpete saltlake ødelegger spesielt skotøy av skinn, og når det trekkes inn tærer det sterkt på gulvbelegget. Dette er ikke tilfelle med Ice•Crust.

6) Det er dokumentert at natriumklorid brukt på veier forurenser miljøet. I Tyskland er det et totalforbud mot å bruke salt som strømiddel - også kalsiumklorid - fordi det forurenser grunnvannet, som er drikkevannskilde for store deler av befolkningen. I svært mange land (som Danmark, USA og Canada) brukes enorme mengder salt - men hvor lenge? Mye peker i retning av et forbud, så på lang sikt må det finnes frem til alternativer!

Ice•Crust og biler som spinner

Når bilen spinner i en isgrop er det ikke enkelt å sette på kjettinger eller strømper. Om grus, sand, gummimatter eller annet er tilgjengelig, kan dette virke dårlig på blank, hard is - det "sparkes" lett vekk. Men erfaring viser at Ice-Crust i 9 av 10 tilfeller fungerer, når en bruker clutchen forsiktig. Og på mindre, glatte strekninger fungerer det utmerket for å komme videre.

Stein fra Heggedal er den utrettelige gründeren som har holdt på i nærmere 10 år

Stein er majoritetseier og leder i firmaet SCC AS (forkortet), som eier Ice∙Crust. Han er opphavet til informasjonen over, og - på tross av mye motgang - så fortsetter han av en grunn; han har klippefast tro på at dette produktet er unikt - og at det vil være en stor hjelp for å redusere antall fallulykker i Norge - og redusere stressnivået på glatte vinterdager. SCC's sikkerhet overfor konkurrentene er et godkjent patent på diatomé-jord og tilsvarende stoffer med de samme egenskapene.

Han tror at dette produktet og tilsvarende stoffer med slike absorberende egenskaper, vil være enerådende på vintermarkedene over hele verden om 5-10 år, som strømiddel på is og snø. Og han tror at folks skepsis overfor Ice∙Crust pga. prisen og de små kornene vil forsvinne, når folk oppdager alle fordelene. Stein gleder seg til den dagen da folk skal slutte å spørre; Virker det da? Og det må jo være veldig dyrt i bruk

I de siste 3 sesongene har markedet respondert positivt, ved at volumet har økt fra 5.000 liter til nærmere 40.000 liter pr sesong. Markedsanslagene kan ligge et sted mellom 5 - 15 mill liter for dette og tilsvarende produkter - bare i Norge.

Hvem bruker Ice•Crust og hvilke referanser kan gis om dette produktet.

Foreløpig er det mest private som bruker produktet, (Stein har noen uavhengige privatpersoner som er villige til å stå frem), men det brukes også av noen kommuner og næringsdrivende (det finnes noe dokumentasjon). En viktig referanse er en sentral mann i NAF som i flere 10-år var leder for NAF-patruljene i Norge; Jan Ivar Engebretsen (tlf: 909 18 410). Han har gjennom egne tester - i mer enn to år - prøvet IC for hjul som spinner og for større, glatte flater. I tillegg har han testet det for å suge opp væskesøl. Hans erfaringer ligger nær opp til vår erfaring og våre konklusjoner.

De 17 vanligste spørsmålene om Ice-Crust

Stein og styret hans har gjennom mange år samlet de mest stilte spørsmålene om dette produktet. Her gjengis 17 av disse spørsmålene - og svarene på disse. Mange av svarene overlapper beskrivelsen over.

1) Hvorfor gir Ice∙Crust så mye bedre friksjon enn grus og sand

Svar: For å si det enkelt er Ice∙Crust lett porøst og absorberende, slik at den mikroskopiske vannhinnen som gjør isen glatt, i noen grad suges opp. I tillegg gir Ice∙Crust en mekanisk friksjon (som skyldes de meget harde silisiumkrystallene i Ice∙Crust).

2) Hvorfor er Ice∙Crust så mye lettere å håndtere enn grus og sand

Svar: Grus og sand veier ca 3 ganger mer enn Ice∙Crust. Med 1-litersboksen strør du - med litt øvelse - gjerne 40 kvm, mens du må frem og tilbake med spaden full av grus, kanskje mer enn 20 ganger (med samlet vekt 150 kg) for å få tilsvarende virkning. I tillegg følger det ofte mye støv med strøing av grus og sand.

3) Ofte når jeg har strødd synker grusen og sanden gjennom isen, så jeg må strø på nytt. Gjør Ice∙Crust også det

Svar: Nei, i svært liten grad. Siden Ice∙Crust har langt lavere egenvekt, vil den i hovedsak bli liggende på isen, i motsetning til sand og grus. Og når nye lag med snø og is legger seg på utover vinteren, blir Ice∙Crust liggende som et lag i isen. Når isen smelter kommer Ice∙Crust frem som et lag av frossen "sandpapir", og friksjonen fra dette funger utmerket, helt til også dette laget smelter og renner vekk.

4) Er det nødvendig å fjerne Ice∙Crust etter vinteren slik det er med grus

Svar: Nei, Ice∙Crust spyles ut i plenen eller blomsterbedet, hvor det faktisk fungerer som jordforbedringsmiddel, eller det renner vekk med regnvannet uten å gjøre noen skade.

5) Hvordan kan Ice∙Crust være billigere i bruk i forhold til grus

Svar: I Ice∙Crust er svært finkornet og 1 liter inneholder omtrent 20 mill. korn, mens 1 liter grus inneholder omtrent 10.000 steinbiter. Selv om du bruker langt flere Ice∙Crust-korn per kvm enn grusbiter, er det nok å bruke en liten brøkdel av Ice∙Crust i forhold til grus for å få tilstrekkelig friksjon. Sand og grus er nok langt billigere per kg, men per strødde kvm. er Ice-Crust billigere, spesielt på blank is. I tillegg kommer alt det tunge arbeidet med grus som også bør telle med i regnskapet.

6) Hvordan fungerer Ice∙Crust når det blir vått - og hva skjer når det så fryser igjen

Svar: Våt Ice∙Crust har en friksjon som ligger på samme nivå som våt, finkornet sand. Men når de våte Ice∙Crust-kornene fryser fast i isen, blir de som sandpapir med høy friksjon. Dette skjer også når kornene absorberer tilstrekkelig med fuktighet over tid, og det kommer en frostnatt.

7) Det sies at man kan lage sandpapirliknende overflate med Ice∙Crust ("Sandpapir på boks"). Hvordan gjøres det

Svar: Noen av oss opplever livsfarlige issvuller på trappen, foran postkassen eller garasjedøren. Da kan vi strø litt ekstra Ice∙Crust på issvullen og dusje forsiktig med lunkent vann fra en vanlig blomster-spray-flaske, til Ice∙Crust får en mørk farge (ikke for mye vann!). Så gjør kuldegradene at Ice∙Crust-kornene fryser fast i is-overflaten på noen sekunder. Les også svaret til spørsmål 6 over.

8) Hvordan fungerer Ice∙Crust i forhold til salt som strømiddel på is og snø

Svar: Salt brukes for å smelte is og snø, og etter at dette er fjernet er det friksjonen i underlaget som fungerer. Men ulike typer salt fungerer kun innenfor gitte temperaturer, det tærer på jern/stål og mur/betong på ulike måter (avhengig av kvaliteten) og det forurenser naturen. Spesielt har mange erfart at heller og trappetrinn som er fuget med sement løsner med salt. Alle disse problemene unngås ved å bruke Ice∙Crust, fordi det ikke inneholder salt eller andre smeltemidler.

Et annet viktig forhold er at saltet bruker en viss tid på å smelte isen eller snøen, mens Ice∙Crust fungerer straks. Ved at det trengs kun et tynt lag med Ice∙Crust på toppen av isen for å sikre tilstrekkelig friksjon, vil mengden av Ice∙Crust - spesielt ved blank, jevn is - vanligvis være langt mindre enn salt.

Men i de tilfellene hvor vi er avhengig av å smelte is (ved tette sluk og avløp), er salt det mest anvendbare.

9) Kan Ice∙Crust brukes på fugete heller på trappen og inngangspartiet - eller på belegningsstein av betong i oppkjørselen, uten at det blir riper, at de løsner eller tæres vekk

Svar: Ja. Nettopp fordi Ice∙Crust ikke inneholder salt (se svaret på spørsmål 8 over) eller sand og grus med skarpe kanter, vil Ice∙Crust være skånsom mot underlaget, og det ideelle strømidlet til slike flater.

10) Vil den rødbrune fargen til Ice∙Crust sette farge på fliser, heller eller betongstein etter vinteren

Svar: Nei, det rødbrune er en naturlig farge som kommer av brenning av råstoffet (som inneholder små mengder jern). Hvis du finner noe farge igjen etter vinteren er det fordi det fortsatt finnes noen små korn igjen av Ice∙Crust, som du feier eller spyler vekk. Se gjerne Teknisk datablad, om du vil vite mer om råstoffet.

11) Hvilke mengder Ice∙Crust anbefales på blank is eller snø

Svar: På blank, jevn is kan det (f.eks med en tallerkenspreder) oppnås tilstrekkelig friksjon ved å strø 1 liter Ice∙Crust per 50 kvm (tenk at 1 liter inneholder 20 mill korn). Men dette tynne laget med Ice∙Crust vil så vidt synes. Derfor vil de fleste av oss bruke mer Ice∙Crust, fordi den rødbrune fargen i Ice∙Crust synes bedre. Når isen blir mer ujevn går det med mer Ice∙Crust, og når du strør på en måkt snøflate kan antall kvm per liter komme ned i omkring 5 kvm.

12) Noen kunder klager over at Ice∙Crust trekkes inn i butikken eller i eget hus. Hva svarer vi til det

Svar: Hovedårsaken er at det strøs for mye per kvm. Ice∙Crust er for øvrig enkelt å tørke vekk, og skader ikke gulvbelegget slik grus eller salt kan gjøre.

13) Mange kunder tenker at Ice∙Crust er svært dyr når de ser 1-liter boksen.

Svar: 1-liters boksen er ikke laget bare som emballasje, men først og fremst som et billig strøverktøy. Du skal ikke kjøpe flere 1-litere enn du trenger som strøbokser. Trenger du refill, kjøper du 10-liters plastspann eller 40-literssekker, som er langt billigere per liter. Et 10-lters spann vil ved normal bruk holde til flere sesonger for en gjennomsnittlig husholdning.

14) Hva anbefales av strøverktøy for Ice∙Crust

Svar: 1-liter strøboksen er det billigste, enkleste og letteste strøvektøyet på markedet for Ice∙Crust. Strøboksen har et lokk med 2 ulike hullmønstre. Strøboksen er tilstrekkelig i bilen, i huset og på hytta for å strø trapper, inngangspartier og mindre flater (strø kun der du går eller kjører).

Når virkelige store flater skal strøs, anbefaler vi hånddrevne strøvogner som har finregulering fra 0 og oppover. Det finnes ulike typer droppspredere eller tallerkenspredere som passer til Ice∙Crust. Begge typer er tilgjengelige i jernvare- eller byggevarebutikker. Vi anbefaler droppspreder, som lager pene, rødbrune bånd i en bredde på ca ½ meter (disse finnes i flere fabrikater til svært gunstige priser).

15) Er Ice∙Crust miljøvennlig

Svar: Ja, Ice∙Crust er et rent naturprodukt (brent diatomé-jord). Det samme råstoffet brukes bl.a. som tilsetningsmiddel i blomsterjord og i dyrefor. Det er helt fritt for kjemikalier og skadelige stoffer. I tillegg gir det null avfall (det blir en del av jordsmonnet). Ice•Crust er registrert i Grønt Punkt Norge AS (administrerer betaling for miljømessig håndtering av kastet emballasje). Det er også et nært samarbeid med Miljømerking Norge om å få Svanemerket Ice∙Crust, men det finnes foreløpig ikke noen definert produktgruppe som Ice∙Crust kan høre til!

16) Hva er Ice∙Crust laget av

Svar: Råstoffet til Ice∙Crust er hovedsakelig diatomé-jord (engelsk; diatomite), og består av krystallinsk silisium som er laget av naturen (mer info i Teknisk datablad og på hjemmesidene Ice∙Crust). Derfor er det viktig også å understreke at Ice∙Crust ikke er sand eller noe som lages av knuste bergarter.

17) Det sies at Ice∙Crust har flere praktiske anvendelser enn som strømiddel for is og snø - hvilke er dette

Svar:

* Ice•Crust er like god som strømiddel på våt jord og leire som på is og snø, når bilen står fast i gjørma.

* Ice∙Crust har meget gode absorberende egenskaper. I tillegg til vann suger det opp alle typer væsker

knyttet til kjøretøyer (som olje, bensin, diesel og batterisyre), kroppsvæsker (som oppkast, urin og

avføring), drikkevarer (som kaffe, te, melk, mineralvann, vin), kjøkken (som kokende olje og fett), kort

sagt alle typer væsker det er ønskelig å suge opp.

* Diatomé-jord er kjent som jordforbedringsmiddel ved at det kan fungere som et reservoar for vann eller

flytende platenæring.

* Ice∙Crust fungerer godt som strukturmiddel i maling - f.eks ved maling av peis eller andre murflater.

* Glatte støvler kan påføres et belegg med Ice•Crust ved å smøre på med et godt klebrig lim og så

presse støvlene ned i stoffet. Vent så til limet er tørt og rist av overflødig korn.

* Det finnes også flere områder hvor Ice∙Crust kan brukes - se hjemmesidene.

Forbrukeren må selv ta ansvaret for andre typer bruk av I Ice∙Crust enn for is og snø.
For ytterligere informasjon:
Daglig leder Stein Berge
Telefon: 986 95 680
E-post: sdb@crust.no