Salto Eiendom

Schage Eiendom kjøper hele Salto Eiendom

Pressemelding   •   aug 19, 2015 09:30 CEST

Schage Eiendom overtar kjøpesenterselskapet Salto Eiendom med virkning fra november 2015. Salto ble lagt ut for salg i januar i år. Til tross for en rekke attraktive bud og i konkurranse med andre kjøpere, så bestemte Schage Eiendom seg i sommer, i sluttfasen av prosessen, å by på alle aksjene i selskapet.

Norges fjerde største kjøpesenterselskap, Salto Eiendom, har i 2015 vært igjennom en omfattende og vellykket salgsprosess tilrettelagt av Pangea Property Partners og advokatfirmaet BAHR. Det har vært stor interesse for selskapet, både lokalt og internasjonalt. Under prosessen kom det inn en rekke attraktive bud fra velkjente investorer, også på nivåer over prisforventningen. Like fullt, så valgte Schage Eiendom å takke nei til disse budene og heller kjøpe ut øvrige aksjonærer på en brutto verdsettelse rundt 5 milliarder kroner (på 100 prosent basis).

Under prosessen har vi blitt mer og mer positive til selskapet og ser store muligheter fremover. Salto er et av de mest attraktive og spennende eiendomsselskapene i Norge og vi mener det fremover ligger et betydelige potensiale for verdiskapning i virksomheten, særlig knyttet til ekspansjonsplanene. Vi har god kapasitet i Schage Eiendom og vi ville ikke la denne muligheten gå fra oss, selv om konklusjonen var noe annerledes enn da prosessen startet, sier Egil Svoren, adm. direktør i Schage Eiendom.

Salto er et av de største kjøpesenterselskapene i Norge, med 19 eiendommer fordelt på 307.000 kvadratmeter og en forventet butikkomsetning på 6,1 milliarder kroner i 2015. Selskapet har bygget en solid portefølje av handelseiendommer siden etableringen i 2006, og består i dag av 19 eiendommer. Parallelt med oppbyggingen av eiendomsporteføljen er det etablert en meget kompetent stab på 25 personer på hovedkontoret i Asker, og en erfaren driftsorganisasjon ute på kjøpesentrene. Lønnsomheten i Salto er meget god og selskapet utvikler seg bedre enn årets budsjett.

Salto Eiendom er et spennende selskap med en fantastisk historie. Selskapet har bygget verdier hvert eneste år, og fremstår i dag som et komplett kjøpesenterselskap, med en spennende portefølje av mellomstore sentre, som gjerne har nummer èn-posisjonen i sine respektive markedsområder. Vi mener det vil være tydelige synergier i å knytte selskapet enda tettere til Schage Eiendom, sier Svoren.

Frem til overtagelsen er Schage Eiendom største aksjonær, med 57 prosent av aksjene. Etter utkjøpet av de øvrige hovedaksjonærene Varner Kapital (26 prosent), AVA Invest (6 prosent) og Sportsmagasinet (5 prosent) kontrollerer Schage Eiendom 94 prosent av selskapet. Schage Eiendom opplyser at selskapets øvrige aksjonærer vil få samme tilbud som hovedaksjonærene.

I forbindelse med Schages overtakelse av Salto, så slutter Arne Vannebo (49) som administrerende direktør og erstattes av Petter Falkgård Andersen (43) fra Schage Eiendom.

Falkgård Andersen har sittet i styret i Salto siden 2011 og var frem til 2010 utviklingssjef i Sektor Gruppen. Han har vært utviklingsdirektør i Schage Eiendom siden 2010.

Vi takker Arne Vannebo for hans store innsats og enorme betydning for Salto siden starten i 2006. Vi overtar et meget veldrevet selskap, mye takket være Arne og hans oppbygging av Salto til et ledende eiendomsselskap i kjøpesenter-bransjen i Norge. Petter Falkgård Andersen kjenner Salto og organisasjonen usedvanlig godt og det er naturlig at han trer inn som administrerende direktør når Schage Eiendom overtar selskapet, sier Egil Svoren.

Salgsprosessen av Salto Eiendom AS har vært spennende og lærerik. Det har vært stor interesse for selskapet, selv om utfallet av prosessen kom overraskende på mange av oss. I forbindelse med at jeg nå selger alle mine aksjer i Salto, er det naturlig for meg og samtidig avslutte mitt arbeidsforhold i selskapet. Det har vært usedvanlig inspirerende å bygge opp et stort kjøpesenterselskap i Norge med fokus på god drift og et godt arbeidsmiljø. Det har vært en meget vellykket reise på alle måter, sier Arne Vannebo, adm. direktør i Salto Eiendom.

Kontaktpersoner:

  • Administrerende direktør Egil Svoren i Schage Eiendom, telefon 90 09 50 75
  • Administrerende direktør Arne Vannebo i Salto Eiendom, telefon 99 79 60 31
  • Styreleder Schage Eiendom og Salto Eiendom Knut Schage, telefon 91 37 27 40
  • Om Salto Eiendom

    Salto Eiendom er et rendyrket kjøpesenterselskap med fokus på små og mellomstore kjøpesentre som er nr. 1 i sitt nærområde. Selskapet ble etablert av Schage og AVA i 2006. Selskapet har hatt en kontinuerlige vekst siden oppstarten. Leieinntektene har økt fra 15 MNOK i oppstartsåret til nærmere 300 MNOK i 2015. Selskapet eier 19 handelseiendommer, hvorav 16 rene kjøpesentre. Selskapet forventer å passere en samlet butikkomsetning på 6,1 milliarder kroner i 2015. En betydelig prosjektportefølje på 192.000 kvadratmeter i eksisterende eiendommer representerer ytterligere verdiskapingspotensial i selskapet.