Schibsted ASA

Schibsted ASA (SCH) - Konsernregnskap per 31.12.2009

Pressemelding   •   feb 19, 2010 09:37 CET

Solid resultatfremgang for Schibsted

Schibsted ASA (SCH) har i dag lagt frem sin rapport for. 4. kvartal 2009 som viser driftsinntekter på NOK 3,57 mrd., underliggende uendret fra samme periode i 2008. Driftsresultatet (EBITA) var NOK 348 mill. I samme periode i 2008 var driftsresultatet (EBITA) negativt med NOK 122 mill.

Schibsteds annonseinntekter falt i 4. kvartal underliggende med 0,4 prosent sammenlignet med samme periode i 2008, noe som innebærer en utflating fra tidligere perioder i 2009. Opplagsinntektene økte underliggende med 2 prosent.

- Vi er svært fornøyd med å ha forbedret resultatet betydelig i 4. kvartal. Selv i svake annonsemarkeder har rubrikknettstedene våre vist en kraftig vekst kombinert med marginforbedring, sier Schibsteds konsernsjef Rolv Erik Ryssdal.

- Lønnsomhetsprogrammet er gjennomført som planlagt og Schibsteds medarbeidere har klart å utnytte tøffe markedsforhold til å videreutvikle og styrke våre posisjoner, sier Ryssdal.

- Markedsforholdene er ennå usikre, og vi planlegger for en fortsatt krevende periode, sier Ryssdal.

Hovedpunkter i 4. kvartal 2009

(Tall i parentes viser tilsvarende periode i 2008.)
· Konsernets driftsresultat (EBITA) var i 4. kvartal 2009 NOK 348 mill. (-122
mill.).
· Lønnsomhetsforbedringen kommer som følge av en vellykket gjennomføring av
konsernets lønnsomhetsprogram kombinert med fortsatt vekst på internett.
· Driftsinntektene økte i 4. kvartal med 10 prosent til NOK 3,6 mrd. Økningen
skyldes primært konsolidering av Media Norge fra og med 4. kvartal 2009.
Underliggende falt driftsinntektene med 0,4 prosent.
· Schibsteds annonseinntekter falt underliggende med 0,1 prosent sammenlignet
med samme periode i 2008.
· Kontantstrøm fra driften NOK 618 mill. i Q4 2009
· Schibsted har god vekst i inntektene fra nettaktiviteter. I 4. kvartal økte
driftsinntektene fra online rubrikk med 14 prosent, og driftsmarginen (EBITA)
var 25 prosent (14 %). Nettaviser økte driftsinntektene med 26 prosent, og hadde
en driftsmargin (EBITA) på 5 prosent (0 %).
· Schibsted fullførte i 4. kvartal lønnsomhetsprogrammet for 2009 etter planen.
Tiltakene har gitt effekt på 1,2 mrd. i 2009 som helhet, og er dermed foran
planen på NOK 1 mrd. Det skyldes delvis raskere gjennomføring av tiltak enn
opprinnelig planlagt. Antall ansatte er gjennom programmet redusert med 800 i
løpet av 2009.
· Schibsted fortsetter arbeidet med å rendyrke virksomheten og frigjøre kapital.
Schibsteds aksjer i Basefarm ble solgt for NOK 130 mill., og aksjene i
Teleadress ble solgt for SEK 60 mill. i 4. kvartal. Prosess for vurdering av
salg av Schibsted Trykks eiendom i Oslo pågår.
· I 4. kvartal 2009 fortsatte Schibsted utviklingen av nye rubrikknettsteder.
Nettsteder basert på Blocket-konseptet ble lansert i Indonesia og Finland. I 1.
kvartal 2010 er konseptet blitt lansert i Sveits og Ungarn, og er dermed til
stede i 11 markeder utenfor Sverige.
· Utbytte foreslått til NOK 1,50 pr. aksje (NOK 0,00)

+---------+--------+-------------------------------------+-------------------+
| Q4 | Q4 |   | Helår |
+---------+--------+-------------------------------------+---------+---------+
| 2008 | 2009 | (NOK mill.) | 2009 | 2008 |
+---------+--------+-------------------------------------+---------+---------+
|   |   |   |   |   |
+---------+--------+-------------------------------------+---------+---------+
| 3 231 | 3 566 | Driftsinntekter | 12 745 | 12 851 |
+---------+--------+-------------------------------------+---------+---------+
| (122) | 348 | Driftsresultat (EBITA) (1)) | 832 | 766 |
+---------+--------+-------------------------------------+---------+---------+
| (1 542) | (80) | Nedskrivninger | (161) | (1 558) |
+---------+--------+-------------------------------------+---------+---------+
| (247) | (50) | Andre inntekter og kostnader | (236) | 482 |
+---------+--------+-------------------------------------+---------+---------+
| (2 094) | 168 | Ordinært resultat før skattekostnad | 279 | (740) |
| | | | | |
1) Driftsresultat før nedskrivninger og andre inntekter og kostnader


I forbindelse med offentliggjøringen av resultatet inviterer Schibsted til
presentasjon i dag 19. februar 2010 kl 09.00 i Schibsteds lokaler i
Apotekergaten 10, Oslo. Et engelskspråklig videoopptak av presentasjonen er
tilgjengelig på Schibsteds nettsider http://www.schibsted.no/ir">www.schibsted.no/irhttp://<http://www.schibsted.no/ir>"><http://www.schibsted.no/ir> Telefonkonferanse med spørsmål og svar blir
avholdt kl 14.00.

Vedlagt er kvartalsrapport, presentasjonsmateriell og regneark med finansiell og
analytisk informasjon.

Kontaktperson:
Trond Berger, konserndirektør økonomi og finans. Mobil: +47 916 86 695


Oslo, 19. februar 2010
SCHIBSTED ASA

Jo Christian Steigedal
IR-direktør

***

Schibsted er et skandinavisk mediekonsern med ambisjoner om å bli blant de
ledende i Europa.
I dag har konsernet markedsledende posisjoner online og på papir i Norge,
Sverige og internasjonalt gjennom sterke mediehus og online rubrikkvirksomhet.
Schibsteds vekststrategi er bygget på et tett samspill mellom merkevarer,
innhold og kanaler - print, online og mobil.
Konsernet har 7.250 ansatte og virksomhet i 23 land. I 2009 var driftsinntektene
NOK 12,7 mrd., og driftsresultatet (EBITA) NOK 899 mill. Schibsted er notert på
Oslo Børs (ticker: SCH).

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12


[HUG#1386262]

Finansiell og analytisk info 4 kvartal 2009: http://http://hugin.info/131/R/1386262/344894">http://hugin.info/131/R/1386262/344894xls
Presentasjon av 4 kvartal 2009: http://
4 kvartal 2009: http://

Source: Millistream / Hug