Schibsted ASA

Schibsted ASA (SCH) - Schibsted og SPIR Communication har inngått avtale om at Schibsted kjøper alle aksjer i Leboncoin.fr, mens SPIR kjøper alle aksjer i Car & Boat Media

Pressemelding   •   sep 22, 2010 09:15 CEST

Schibsted og SPIR Communication har inngått en avtale om at Schibsted kjøper
gjenstående 50 prosent av aksjene i Leboncoin.fr, det ledende online
rubrikknettstedet i Frankrike, fra SPIR. SPIR kjøper Schibsteds 50 prosent av
aksjene i Car & Boat Media. Car & Boat Media driver http://Lacentrale.fr">Lacentrale.frog
Caradisiac.fr, som er markedsledende bilnettsteder i Frankrike. Avtalen er
avhengig av godkjenning fra konkurransemyndighetene og konsultasjon med
representanter for de ansatte i Car & Boat Media.

Avtalen verdsetter http://Leboncoin.fr">Leboncoin.frtil EUR 400 mill. på 100 prosent basis. Dette
impliserer en EBITDA-multippel basert på forventet resultat i 2010 på om lag
18. I første halvår 2010 var driftsinntektene i http://Leboncoin.fr">Leboncoin.frEUR 16 mill, en
vekst sammenlignet med samme periode i 2009 på 122 prosent. EBITDA-marginen i
første halvår 2010 var 59 prosent, sammenlignet med 42 prosent i første halvår
2009. Driftsinntektene for helåret 2009 var EUR 18 mill., med en EIBTDA-margin
på 47 prosent. Det er forventet en i driftsinntekter i 2010 på i størrelsesorden
100 prosent.

Avtalen verdsetter Car & Boat Media til EUR 120 mill. på 100 prosent basis.
Dette innbærer en EBITDA-multippel på 9, basert på forventet inntjening i 2010.
Car & Boat Media hadde en veksttakt i første halvår 2010 på 20 prosent. I 2009
var Car & Boats inntekter EUR 38 mill., og selskapet hadde en EBITDA-margin på
29 prosent.

Schibsted og SPIR fortsetter samarbeidet innenfor eiendomsannonser mellom
http://Leboncoin.fr">Leboncoin.frog http://Logic-immo.com">Logic-immo.com 50/50 joint venturet i 20 Minutter, den mest
leste avisen i Frankrike, fortsetter som før.

- Å øke vårt eierskap i http://Leboncoin.fr">Leboncoin.frer at stor strategisk betydning for
Schibsted. Selskapet har en sterk vekstprofil kombinert med driftsmargin på over
50 prosent bare fire år etter etableringen. http://Leboncoin.fr">Leboncoin.frer blant de største
nettstedene i Frankrike, og en av de sterkeste rubrikknettstedene i Europa. Ved
å ta full kontroll over selskapet styrker vi vår mulighet ikke bare til å
videreutvikle dette nettstedet, men til å bruke den fantastiske
markedsposisjonen til å utvikle nye nettvirksomheter i det franske markedet,
sier Rolv Erik Ryssdal, konsernsjef i Schibsted.

- Det er viktig for Schibsted å utnytte vår felles styrke og kompetanse på tvers
av de 26 landene vi er etablert i. Å ha kontroll over http://Leboncoin.fr">Leboncoin.frer sentralt i
så måte, sier Rolv Erik Ryssdal.

http://Leboncoin.fr">Leboncoin.frer blant de 10 største nettstedene i Frankrike, målt ved unike
besøkere i måneden, og er blant de fem største målt ved sidevisninger.
http://Leboincoin.fr">Leboincoin.frer det tredje største rubrikk- eller auksjonsnettstedet i Europa.
Bare http://Ebay.de">Ebay.deog http://Ebay.co.uk">Ebay.co.uker større. http://Leboncoin.fr">Leboncoin.frer om lag fire ganger større
enn Ebay.fr, målt ved sidevisninger. (Kilde for trafikktall: Google AdPlanner,
juli 2010.)

http://Leboncoin.fr">Leboncoin.frer et rubrikknettsted som bygger på det svenske suksesskonseptet
http://Blocket.se">Blocket.se Schibsted lanserte Leboncoin.fr, med SPIR som en joint
venture-partner, i april 2006. Schibsted har etablert rubrikknettsteder basert
på Blocket-konseptet i 14 markeder utenfor Sverige, og målet er å fortsette å
vokse gjennom utvikling av eksisterende markeder kombinert med ekspansjon inn i
nye land.

Transaksjonen er forventet å bli gjennomført i 4. kvartal 2010. Netto
investering for Schibsted er EUR 140 mill. Ytterligere informasjon angående
http://Leboncoin.fr">Leboncoin.frkjøpesumallokering og regnskapsmessige effekter av kjøpet vil bli
gitt i forbindelse med fremleggelse av resultater for 3. kvartal 2010. Det er
ventet begrenset regnskapsmessig effekt av salget av Car & Boat Media.

Kontaktpersoern:
Rolv Erik Ryssdal, konsernsjef. Tel: +47 916 00 200
Trond Berger, konserndirektør økonomi og finans. Tel: +47 916 86 695
Terje Seljeseth, adm. direktør i Schibsted Classified Media. Tel: +47 916 01 050Oslo, 22. September 2010
SCHIBSTED ASA

Jo Christian Steigedal
IR-direktør


Fakta om http://Leboncoin.fr">Leboncoin.fr
Unike månedlige brukere i Q2 2010: 10,9 millioner
Rangering i Frankrike, ved antall unike månedlige brukere: Topp 10
Antall sidevisninger i 2. kvartal 2010: 6,1 milliarder
Rangering i Frankrike ved antall sidevisninger: Topp 5
Kilde: Mediametrie/Netratings og Google AdPlanner

Fakta om det franske markedet:
Internetpenetrasjon: 69 prosent (kilde: Internetworldstats)
Ehandelsmarked: EUR 32 mrd. (kilde: Citi Global Markets)
Internettannonsering 2009: EUR 1,9 mrd. (kilde: Xerfi/Enders)
Online rubrikkannonsering 2009: EUR 765 mill.
Online merkevareannonsering 2009: EUR 493 mill. (kilde: Enders)
Internetts andel av annonsemarkedet 2009: 6,4 prosent (kilde: Xerfi/Enders)

Om Schibsted:
Schibsted er et skandinavisk mediekonsern med ambisjoner om å bli blant de
ledende i Europa. I dag har konsernet markedsledende posisjoner online og på
papir i Norge, Sverige og internasjonalt gjennom sterke mediehus og online
rubrikkvirksomhet. Schibsteds vekststrategi er bygget på et tett samspill mellom
merkevarer, innhold og kanaler - print, online og mobil. Konsernet har 7.500
ansatte og virksomhet i 26 land. I 2009 var driftsinntektene NOK 12,7 mrd., og
driftsresultatet (EBITA) NOK 832 mill. Schibsted er notert på Oslo Børs (ticker:
SCH).

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12


[HUG#1445930]

Utvidet borsmelding:
http://
This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of
Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and
other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and
originality of the information contained therein.

Source: Schibsted via Thomson Reuters ONE

Source: Millistream / Hug