Norsk Sykepleierforbund

Seier for sykepleierne

Pressemelding   •   sep 23, 2010 16:09 CEST

Lagmannsretten har gitt sykepleiere full seier over Oslo universitetssykehus, som dømmes til å betale overtid til 23 sykepleiere ved gastrokirurgisk avdeling, Ullevål. - Dette er en seier for alle sykepleiere i en viktig sak. Retten slår fast at arbeidsgiver ikke kan hoppe bukk over sykepleiere og tillitsvalgte når det skal avtales turnus, sier forbundsleder Lisbeth Normann i NSF.

Bakgrunn: 23 sykepleiere ved gastrokirurgisk avdeling jobbet sommeren 2006 i en turnus som ikke var godkjent og avtalt gjennomsnittsberegnet av tillitsvalgt for NSF. Begrunnelsen for manglende godkjenning var mange ubesatte vakter, noe tillitsvalgte var bekymret for ville føre til økt arbeidsbelastning på sykepleierne i avdelingen.

Lagmannsretten har samme vurdering som tingretten om at turnus skulle vært godkjent og avtalt, og påpeker i tillegg at det ikke er krav om begrunnelse fra tillitsvalgtes side for å motsette seg en avtale om gjennomsnittsberegning. Konsekvensen av manglende avtale med tillitsvalgte, er at hver arbeidsuke ikke skal overstige 35.5 timers uke. Dette overholdt ikke arbeidsgiver, og dermed har sykepleierne rett på overtidsbetaling for alle timer utover den normale arbeidstid på 35.5 timer.

- Jeg ønsker å gratulere de 23 modige sykepleierne som har stått i spissen i denne viktige saken. De har kjempet en sak ikke bare for seg selv, men for alle som jobber i skift eller turnus, avslutter Normann.

Kontakt:

Torgeir Knag Fylkesnes, 916 17 294