Citycon

Seltor bygger videre på Buskerud storsenter

Pressemelding   •   feb 17, 2016 13:00 CET

Citycon Norway har inngått en avtale med entreprenørselskapet Seltor AS for byggetrinn 2 ved Buskerud Storsenter. Totalentreprisen er på NOK 86 millioner kroner.

Utviklingsprosjektet på Buskerud Storsenter er nå inne i en ny fase, med rehabilitering og ombygging av til sammen ca. 9 000 kvm. Senteret vil få plass til flere nye leietakere, samtidig som det gjøres rehabilitering av fasader, samt utomhus arbeider med total fornyelse av parkeringsarealer og overvannsystem.

Seltor er godt i gang med tilrigging på byggeplassen, og byggestart er 16. februar. Ferdigstillelse skjer i etapper, med endelig ferdigstillelse mars 2017.----

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt
Cato D. Lauritzen, utviklingsdirektør Citycon, mob. 478 88 094
Stig A. Nilsson, prosjektsjef Citycon, mob. 994 61 233
Haakon Ramberg, Regionsjef Seltor AS, mob. 913 63 240
Morten Ebbesberg, prosjektleder Seltor AS, mob. 400 40 666

Citycon har en sterk posisjon både som eier, forvalter og utvikler av dagligvarebaserte kjøpesentre i Norden og Baltikum. Verdien av de eiendommer selskapet eier, beløper seg til cirka 5 milliarder euro. Citycon er markedsleder i Finland og Estland og henholdsvis nummer 2 og 3 i Norge og Sverige. Selskapet har også et fotfeste i Danmark. Les mer på www.citycon.com