Bohena AB

Sensa Bues vann Venture Cup för världsunik drogtestare

Pressemelding   •   jun 10, 2011 03:08 CEST

Det svenska medicinteknikföretaget Sensa Bues vann innovations- och entreprenörtävlingen Venture Cup för sin unika och banbrytande drogtestare. Sensa Bues nya drogtestare kan mäta droger i utandningsluften på ett enkelt, snabbt, portabelt, icke integritetskränkande och framför allt 100 procent säkert sätt – något som ännu inte existerar på världsmarknaden idag.

Sensa Bues vann den svenska årliga rikstäckande affärsplanstävlingen Venture Cup 2011 och tog emot förstapriset (200 000 kronor samt individuell coachning av ett McKinsey-team i tre veckor) på torsdagkvällen i konkurrens med 12 andra finalister. Venture Cup grundades 1998 och har med tiden har vuxit till världens största i sitt slag.

Sensa Bues vann förstapriset för sin nya teknik för att för första gången i världshistorien direkt kunna mäta mängden missbruksdroger och typ av droger i utandningsluften från personer, med ett snabbt och 100 procent säkert mätresultat. Tekniken är baserad på forskning av Olof Beck, adjungerad professor i analytisk toxikologi och farmakologi, och hans forskargrupp vid Karolinska Institutet.

Sensa Bues nya metod kan upptäcka missbrukardroger som amfetamin, metamfetamin, cannabis, kokain, ecstasy och metadon genom ett enkelt utandningsprov. Metoden är mycket kostnadseffektiv jämfört med dagens urin- och blodprov då man slipper tidsödande övervakad urinering eller behov av sjukvårdsutbildad personal för att ta blodprov.

Polisen ska lika enkelt som vid dagens alkotest kunna ta dessa prov vid vägkanten, och få ett säkert resultat. Redan under sensommaren 2011 kommer den portabla produkten att finnas på marknaden.

Den globala marknaden for drogtester ökar med i genomsnitt 4,6 procent per år och beräknas vara värd nästan 17 miljarder kronor år 2014. Det tas i Europa och Nordamerika cirka 300 000 drogtester per dygn. De flesta experter och internationell statistik indikerar att droger är ett mycket större problem och orsakar fler trafikolyckor än alkoholrelaterade olyckor. Sammantaget bedöms fem procent av världens befolkning mellan 15 och 64 år – över 200 miljoner människor – nyttja olagliga droger i någon form. 

– Traditionella drogtester är komplicerade och integritetskränkande. Istället kan ett par andetag avslöjar droganvändaren, med en helt säker teknik som håller i rättslig prövning, säger Bo Hammarlund, VD, Sensa Bues.

– Världen över har polisen, rättsliga instanser, sjukvården och många privata industrisektorer i decennier brottats med problemet att snabbt och enkelt mäta droger hos personer som t ex är misstänkta för att ha kört bil under påverkan av droger, eller för tester av anställda inom t ex transportindustrin. Det finns både medicinska, etiska och rättsliga problem med de gamla testerna. Vår nya produkt löser dessa problem och är även mycket billigare; Vi ser en mycket stor global potential för den.

Professor Olof Beck och hans forskargrupp vid Karolinska Institutet har testat metoden under vetenskapliga betingelser på missbrukarpatienter. Korrelationen mellan resultat av droger i utandningsluften jämfört med urin- och blodprov är 100 procent i studien som har publicerats i ”Journal of Analytical Chemistry” i juni 2010.

– Vi tror att utandningstesterna kommer att revolutionera marknaden för drogtester på arbetsplatser. Tidigare försök med saliv- och svettester visar ju att man får betala dyrt för osäkra metoder och de rekommenderas heller inte av Socialstyrelsen för arbetsplatstestning. Håller resultaten vad de lovar för utandningstester så tror vi att de på sikt kommer att ta över som "golden standard" från urintestning. Vi tycker framtiden ser väldigt spännande ut!, säger Rolf Niemi, VD på Nordisk Drog Prevention AB.

För ytterligare information kontakta:

Bo Hammarlund

Grundare, VD, Sensa Bues

Telefon: 070-741 26 22

Epost: bo.hammarlund@sensabues.com

Web: www.sensabues.com

Om Sensa Bues:

Sensa Bues är ett svenskt tekniskt provnings- och analysföretag som tillverkar system för detektering av gaser, och utvecklar metoder och utrustning för att erbjuda tjänsten "detektering av missbruksdroger". Sensa Bues lanserade sommaren 2011 en världsunik drogtestare som mäter droger från utandningsluften. Företaget grundades år 2009 av Bo Hammarlund, Jacques Raaijmakers och professor Olof Beck. 

Bohena AB investerar i lovande bolag som Sensa Bues med flera, ytterligare information och kontaktuppgifter på vår hemsida www.bohena.com