Forskningsrådet

Sentral rolle i global miljøforskning

Pressemelding   •   des 09, 2009 10:05 CET

En nyopprettet komité skal være bindeledd mellom norsk og internasjonal forskning på globale miljøendringer. Den skal være strategisk rådgiver for Forskningsrådet innenfor fagfeltet.

Global Change-komitéen skal bistå Forskningsrådet med å styrke og koordinere forskning på globale miljøendringer. Målet er å fremme en tverrfaglig og helhetlig tilnærming til denne forskningen.

Komitéen skal være pådriver i informasjons- og formidlingsarbeidet om internasjonal global change-forskning, og et knutepunkt mot de norske forskningsmiljøene. Den skal formidle informasjon om aktiviteter, blant annet gjennom workshops og seminarer.

 

Stimulere og koordinere
Global Change-komitéen skal bidra til å sikre kontakt mellom norske fagmiljøer og internasjonal forskning på fagområdet, og mellom forskning og forvaltning.

Den skal ha et særlig fokus på vår relasjon til de internasjonale global change programmene: International Human Dimension Programme (IHDP), International Geosphere-Biosphere Programme (IGBP), Diversitas (biodiversitetsprogram) og World Climate Research Programme (WCRP).

Komitéen skal også bidra til god kobling til global change forskning i regi av EUs programmer.

Global Change-komitéen skal være Forskningsrådets høringsinstans i faglige saker relatert det norske medlemskapet i International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA).

Medlemmer av komitéen
Anne Lyche Solheim, seniorforsker, NIVA, leder
Knut Alfsen, Cicero, forskningsdirektør, nestleder
Karen O’Brien, professor, Universitetet i Oslo
Ole Arve Misund, Forskningsdirektør, Havforskningsinstituttet
Cecilie Mauritzen, seniorforsker, Klimaavdelingen, Meteorologisk institutt
Eirik Framstad, forskningssjef, NINA
Kevin Noone, professor, Stockholm resilience centre, Stockholm universitet
Alf Håkon Hoel,professor, Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Tromsø og Norsk polarinstitutt