Statens landbruksforvaltning, SLF

Sesongmessig nedgang i kyllingproduksjonen

Pressemelding   •   des 09, 2009 16:12 CET

I november gikk antallet klekte kyllinger av slakterase og kalkun ned, noe som er en tilpasning til julemåneden. Antall klekte kyllinger av verperase økte.

Det er systematiske svingninger i klekketallene innen samtlige av disse produksjonene på grunn av at klekkeriene har faste dager for klekking per uke. Lengden på måneden påvirker derfor totalt antall klekte kyllinger. Produksjonen varierer også noe fra måned til måned ut fra etterspørselen.

Det ble klekket 540 000 kyllinger av verperase i november, en oppgang på 15 prosent mot samme måned i fjor. Den samlede produksjonen hittil i år ligger ti prosent høyere enn i fjor. Det har vært overproduksjon og mye turbulens i denne produksjonen i år. Dette vil trolig pågå videre i hele overgangsfasen til 2012, da det blir forbudt med tradisjonelle bur og alle må over til nye driftsystemer (miljøbur eller frittgående høner).

I november ble det klekket 4,9 mill. slaktekyllinger. Etter produksjonsnedgang siden mars, gikk produksjonen opp i november. Hittil i år er det klekket 57 mill. slaktekyllinger, dette er seks prosent lavere enn i fjor. Nedgangen i produksjonen henger trolig sammen med tiltak som er iverksatt for å regulere tilførslene til markedet.

Det ble klekket 95 500 kalkunkyllinger i november. Siden september har klekketallet av kalkuner sunket hver måned, og produksjonen har ligget lavere enn i fjor. Til tross for dette er samlet produksjon hittil i år 4,5 prosent høyere enn i fjor.

Les siste utgave av Kyllingbladet her.