Mattilsynet gammel

Setter fokus på ulovlig innførsel av animalsk mat fra tredjeland

Pressemelding   •   okt 25, 2010 09:26 CEST

Publisert: 22.10.2010 Sist oppdatert: 22.10.2010

Det er forbudt å innføre kjøtt og melkeprodukter fra tredjeland, dette på grunn av faren for spredning av farlige dyresykdommer. Mange reisende er ikke klar over forbudet, og det er et problem at det kommer for mye av slik mat inn i landet, spesielt via håndbagasje.

For å sette fokus på dette forbudet, gjennomfører Mattilsynet en felles aksjon med Tollvesenet på Gardermoen fire torsdager i oktober. Det er i den forbindelse inngått en samarbeidsavtale mellom Mattilsynet v/Grenseveterinæren på Gardermoen og Tollvesenet ved Oslo Lufthavn. Denne gir bl.a. prosedyrer for beslagleggelse av varer og beskriver en hensiktsmessig ansvars- og arbeidsdeling.

Tollvesenet oppbemanner rutinekontrollene sine betydelig på aksjonsdagene, og grenseveterinærer fra Mattilsynet er samtidig til stede. Foreløpige resultater viser at det gjøres betydelige beslag fra de reisendes bagasje. En viktig del av kontrollen er å veilede de reisende om regelverket og bakgrunnen for det.

Det er særlig munn- og klovsyke, som rammer storfe, og klassisk svinepest en frykter spredning av via matrester og emballasje. Spredning av disse sykdommene kan få enorme konsekvenser, noe en har hatt eksempler på både i Storbritannia og Holland.

Kontaktperson i Mattilsynet:
Marit Forbord, Grensekontrollen, tlf. 901 61 770