Det norske oljeselskap ASA

Signert pre-unit avtale for Johan Sverdrup

Pressemelding   •   mar 27, 2012 09:14 CEST

Ifølge avtalen for utvinningstillatelsene 265 og 501 vil eierne samarbeide om planleggingen av Johan Sverdrup-feltet frem mot en investeringsbeslutning og innlevering av Plan for utbygging og drift (PUD). Statoil vil være operatør for planleggingsfasen.

Arbeidet vil danne grunnlag for å utvikle og etablere den beste feltløsningen for Johan Sverdrup. En avtale for utbyggings- og driftsfasen vil bli inngått mellom rettighetshaverne i forkant av innlevering av PUD til Olje- og energidepartementet.

Utbyggingen av Johan Sverdrup-feltet er en av de største oppgavene på norsk sokkel i årene som kommer, og er et høyt prioritert prosjekt for alle rettighetshaverne i lisensene. Det blir viktig å trekke på den erfaring og kunnskap som hele partnerskapet besitter.

Johan Sverdrup vil bli et nytt knutepunkt for prosessering og transport på linje med de andre gigantene på sokkelen med en ny, selvstendig utbygging bestående av flere installasjoner.

Johan Sverdrup vil bidra betydelig til framtidig produksjon, verdiskapning og aktivitet i olje- og gassnæringen og leverandørindustrien. Funnene i de to lisensene demonstrerer betydningen av kompetanse, vilje og utholdenhet i letingen etter nye utvinnbare ressurser på norsk sokkel, også i modne områder.


Fakta

-       Johan Sverdrup består av to funn (gjort i 2010 og 2011) som utgjør ett felt

-       Beliggenhet i Nordsjøen, 140 kilometer vest for Stavanger

-       Vanndybden er 110 meter, reservoaret ligger på 1900 meters dyp

-       Flere avgrensningsbrønner skal bores i 2012

-       Produksjonshorisont på 50 år

-       Rettighetshavere:
PL 265: Statoil (O) 40%, Petoro 30%, Det norske oljeselskap ASA 20%, Lundin petroleum 10%
PL 501: Lundin petroleum (O) 40%, Statoil 40%, Maersk oil 20%


Kontakt i Det norske:

Knut Evensen, Direktør investorkontakt, tlf.: +47 950 77 622

 


Om Det norske:
Det norske oljeselskap ASA (DETNOR) konsentrerer seg om å utnytte petroleumsressursene på norsk sokkel. Vi er et offensivt selskap med betydelig leteaktivitet. Den siste tiden har vi vært med på store funn, det viktigste av disse er Aldous. Nå står vi foran flere utbygginger, blant annet som operatør på Jette og Draupne.


Det norske har hovedkontor i Trondheim, og kontorer i Oslo og Harstad. Vi er i dag over 160 ansatte. Det norske er notert på Oslo Børs med ticker "DETNOR". 

Les mer om Det norske på www.detnor.no