KLP

Sikre deg mot orkanen "Ivar"

Pressemelding   •   des 12, 2013 09:48 CET

Forsikringsselskapene forbereder seg nå på å behandle skadesaker etter uværet som er meldt i Midt-Norge i ettermiddag.

Ifølge Meteorologisk institutt vil ekstremværet «Ivar» treffe Møre og Romsdal og Trøndelag i orkan styrke med vindkast opp mot 45 meter i sekundet.

- Løse gjenstander skaper farlige situasjoner. Huseier kan bli ansvarlig for skader forårsaket av løse gjenstander dersom disse ikke er forsvarlig sikret, sier Lars Wiig i KLP Skadeforsikring AS.


Dette kan du gjøre for å unngå stormskader:

- Sikre alle løse gjenstander. Trampolinen i hagen, båter i opplag, levegger og garasjer med åpen port kan lett bli "ofre" for vindens herjinger

- Konstruksjoner som lett fanger vinden må være forsvarlig sikret

- Bygg under oppføring og stillaser må sikres ekstra godt

- Vurder å hugge ned gamle trær eller tjukke greiner på trær. Disse kan bli nedblåst i stormen og utgjøre stor skade på personer og eiendom


Store ødeleggelser

De siste fem årene har i gjennomsnitt 6 566 stormskader blitt meldt inn til forsikringsselskapene årlig, viser tall fra Finans Norge. Skadene medførte erstatninger på 380 millioner kroner i snitt disse årene.

Det er store variasjoner fra år til år når det gjelder stormskader. Med Berit, Cato og Dagmar ble 2011 et stormens år, med i alt 25 798 innmeldte stormskader, som medførte erstatningsbeløp på 1,6 milliarder kroner.


Naturskadepoolen

Så snart høststormen klassifiseres som ”liten storm”, det vil si at det blåser minst 20,8 meter per sekund, er det Norsk Naturskadepool som dekker skadene den forårsaker.

Bygninger og andre objekter som brannforsikres, blir automatisk forsikret mot naturskade. Forsikringsselskapene innbetaler en promille av brannforsikringspremien de mottar til Naturskadepoolen.

- Men kunden forholder seg til forsikringsselskapet på ordinært vis, og vi behandler skaden på lik linje med vanlige skader. Vi rekvirerer en takstmann som er godkjent for taksering av naturskader, og utbetaler erstatning med bakgrunn i forsikringsvilkårene for Naturskade, sier Lars Wiig i KLP.

 

For mer informasjon, kontakt Lars Wiig, avdelingsleder i KLP Skadeforsikring,
tlf. 95289515

Kommunal Landspensjonskasse (KLP) er Norges største livsforsikringsselskap. Selskapet leverer pensjons-, finans- og forsikringstjenester til kommuner og fylkeskommuner, helseforetak og til bedrifter både i offentlig og privat sektor, og til deres ansatte. KLP-konsernet har en forvaltningskapital på 375 milliarder kroner.