Helse- og omsorgsdepartementet

Sikrer bedre oppfølging av prostatakreft

Pressemelding   •   des 18, 2009 08:36 CET

Torsdag lanseres nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av prostatakreft. – Med dette setter vi ekstra fokus på den kreftsykdommen som rammer flest norske menn, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Som ledd i Nasjonal strategi for kreftområdet (2006-2011) fikk Helsedirektoratet i oppdrag å videreutvikle og oppdatere kreftfaggruppenes anbefalinger til nasjonale handlingsprogrammer for kreftbehandling.

Arbeidet med nasjonale retningslinjer for prostatakreft har vært gjort i nært samarbeid med fagmiljøene, de regionale helseforetakene og Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten.

– En milepæl

– Prostatakreft er den kreftsykdommen som hyppigst rammer norske menn. Antall nye tilfeller har økt fra i overkant av 3000 tilfeller i 2003 til vel 4000 i 2007, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Med utgivelsen av dette handlingsprogrammet er en ny milepæl nådd i rekken av utgivelser av nasjonale handlingsprogrammer med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av kreftsykdom.

I arbeidet med retningslinjene har det vært gjort et grundig og betydelig arbeid for å komme fram til enighet om faglige anbefalinger for diagnostikk og behandling av prostatakreft, og det har vært et nært samarbeid mellom fagmiljøene.

Sikrer likeverdig behandling

– Jeg er svært tilfreds med at vi nå har fått en ny tilvekst til de nasjonale handlingsprogrammene for kreftbehandling slik at det offentlige tilbudet i kreftomsorgen blir av god kvalitet og likeverdig over hele landet, sier Strøm-Erichsen.

Handlingsprogrammene fra Helsedirektoratet representerer en videreføring og en formalisering av faggruppenes anbefalinger.

Det er tidligere utgitt nasjonale handlingsprogrammer innenfor områdene:

  • Brystkreft
  • Nyrecellekreft
  • Spiserørskreft
  • Magekreft
  • Tynntarmskreft
  • Maligne lymfomer (ondartet kreft i lymfevev)
  • Palliasjon i kreftomsorgen (lindrende behandling)