Forsvarsdepartementet Norge

Sikrer uavhengig helsetilsyn i utenlandsoperasjoner

Pressemelding   •   des 11, 2009 16:48 CET

Forsvarsdepartementet og Helsedepartementet skrev i dag under en avtale (pdf, 45 kb.) som skal sikre et uavhengig tilsyn med helsetjenestene som norske soldater får under utenlandsoppdrag.

– Tilsynet skal sikre at helsetjenestene til norske soldater blir kontrollert, og dermed kvalitetssikre den standarden soldatene har på helsetjenestene under operasjoner i utlandet, sier forsvarsminister Grete Faremo.

Forsvarsminister Faremo og helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen signerte avtalen i dag.


Foto: Forsvarsdepartementet

– Jeg er glad for at vi nå kan undertegne denne avtalen om tilsyn med helsetjenester som tilbys norsk personell under militære operasjoner i utlandet. At Statens helsetilsyn nå skal føre tilsyn, vil være et tiltak som bidrar til at personellet i utenlandsoperasjoner og vi her hjemme kan føle oss enda tryggere på at den helsehjelpen som mottas er forsvarlig, sier Strøm-Erichsen.

Deltakelse i utenlandsoperasjoner er en viktig del av norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk, og stadig flere av Forsvarets medarbeidere vil gjennomføre tjeneste i utlandet.

– Når norske kvinner og menn sendes ut i tjeneste for fred og sikkerhet, skal de være trygge på at de får gode og nødvendige helsetjenester før, under og etter endt oppdrag, sier Faremo.

Tilsyn i utlandet
Avtalen inngås mellom Forsvarsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet, og vil gjelde i tre år.

Formålet med avtalen er å gi grunnlag for, og å regulere tilsyn med helsetjenester som tilbys norsk personell i militære operasjoner i utlandet.

Helsetilsynet har allerede lovebestemt tilsyn med Forsvarets sanitets helsetjenester i Norge.

Styrker rettighetene
Regjeringen har de siste fire årene lagt stor vekt på å styrke veteranenes rettigheter, og dette er et ytterligere tiltak for å sikre at personell i utenlandsoperasjoner blir godt tatt vare på.

– De aller fleste kommer hjem med positive erfaringer, styrket kompetanse og gode minner. Samtidig vet man at deltakelse i operasjoner medfører risiko for at noen kan få både fysiske og psykiske skader. Det er en prioritert oppgave å sikre at norsk personell som tjenestegjør i utenlandsoperasjoner får en rask og forsvarlig medisinsk behandling, sier Faremo.

Bredt veteranarbeid
Stortinget vedtok i vår St.meld. nr. 34 (2008-2009) «Fra vernepliktig til veteran» Om ivaretakelse av personell før, under og etter deltakelse i utenlandsoperasjoner.

Regjeringen vil utarbeide en handlingsplan for å følge opp og konkretisere det videre arbeidet for å styrke ivaretakelsen av veteraner.

Det vil spesielt bli lagt vekt på forebyggende tiltak, kompetansebygging, samarbeid på tvers av sektorer, forskning og utvikling samt tiltak som styrker anerkjennelsen av våre veteraner.