Statens landbruksforvaltning, SLF

Siri Bjerke skal lede nytt omsetningsråd

Pressemelding   •   des 22, 2009 13:33 CET

Siri Bjerke skal lede nytt omsetningsråd Siri Bjerke (51) er utnevnt til ny leder for Omsetningsrådet fra 1. januar. Hun skal lede en organisasjon som blir forenklet og modernisert gjennom endringene i Omsetningsloven som trer i kraft fra nyttår.

Det er Landbruks- og matdepartementet (LMD) som utnevner Omsetningsrådets leder og medlemmer. Siri Bjerke er divisjonsdirektør i Innovasjon Norge, med bakgrunn fra organisasjonsarbeid, politikk og næringsliv. Hun er rådets første kvinnelige leder.

LMD har også utnevnt de andre medlemmene i Omsetningsrådet for perioden 01.01.10 til 31.12.13.
Les meldingen fra LMD her.

Omsetningsloven har gjennomgått endringer som får stor betydning for rådets arbeid fra nyttår. Omsetningsrådet vil være redusert fra 19 til 11 medlemmer. Rådet kan nå selv velge om det vil ha et arbeidsutvalg, og det kan delegere saker av ikke-prinsipiell betydning til sekretariatet. Tilsynsutvalget for rådet blir opphevet.

Omsetningsrådets oppgave er å sørge for balanse i tilførselen av jordbruksvarer til forbrukerne. Dette skjer i stor grad ved å regulere bort overskuddsproduksjon gjennom ulike tiltak. Rådets arbeid og tiltak finansieres gjennom omsetningsavgiften, som kreves inn fra produsentene og varierer etter hvordan forholdet mellom produksjon og tilbud er.

Statens landbruksforvaltning (SLF) er sekretariat for Omsetningsrådet og Arbeidsutvalget. Sekretariatsfunksjonen innebærer økonomiforvaltning, forberedelse av saker til møter og oppfølging av vedtak.