Norwegian Energy Company ASA

Siri-feltet tilbake i produksjon i januar

Pressemelding   •   jan 04, 2010 09:33 CET

Stavanger 4. januar 2010 Norwegian Energy Company ASA (Noreco - OSE:NOR), På
grunn av dårlige værforhold i Nordsjøen forventes produksjonen fra Siri-feltet i
Danmark å gjenopptas i januar 2010. Utbyggingen av Nini Øst-feltet er nå ferdig,
og vil starte produksjon kort tid etter at Siri-feltet er tilbake i produksjon.


Oljeproduksjonen fra feltene i Siri-området (Siri, Nini og Cecilie) har vært
stanset siden 31. august 2009 etter at en rutineinspeksjon avdekket sprekker i
en vannbuffertank på Siri plattformen.

Operatøren DONG Energy er nå i ferd med og å installere midlertidig løsning i
form av en metallramme for å stabilisere tanken og gjenoppta produksjon inntil
en permanent løsning er på plass. Installasjonen har kommet langt, men dårlige
værforhold i Nordsjøen har ført til at arbeidet har blitt forsinket. Operatøren
DONG Energy og Noreco forventer å gjenoppta produksjonen fra feltene i
Siri-området i januar 2010 avhengig av gode værforhold.

Nini Øst feltet er nå ferdig utbygd med tre nye brønner og forventes å starte
produksjon kort tid etter at Siri-plattformen er tilbake i produksjon. Dette vil
øke den samlede produksjonen fra området betydelig. Nini Øst er utbygget som en
satellitt til Siri-feltet med en ny ubemannet plattform ca 40 km fra Siri.

Som tidligere rapportert har Noreco gjennom sine forsikringsordninger dekning
for bl.a. produksjonstap for en periode utover 60 dager og begrenset oppad til
12 måneder. Gitt at det er funnet å være dekning under forsikringen, så vil
Noreco for enhver periode som resulterer i produksjonstap i mer enn 60 dager
motta en forsikringsutbetaling på USD 50 per fat råolje som ikke ble produsert.
Videre vil også kostnader forbundet med tiltak for å begrense skadeomfanget av
produksjonstapet, slik som midlertidige/foreløpige tiltak for å gjenoppta
produksjonen være dekket av forsikringen. Forsikringskravet er under
gjennomgåelse av takstmann. Selv om Noreco mener at det er dekning i
forsikringen, er det på det nåværende tidspunkt for tidlig å trekke noen endelig
konklusjoner før undersøkelsene om årsaken til skaden har blitt ferdigstilt.

Nedstengningen er ikke forventet å ha noen negativ innvirkning på feltenes
reservoarer eller gjenværende reserver i Siri-området. Produksjonsstansen i
Siri-området har hatt en negativ effekt på Norecos oljeproduksjon i 2009. Noreco
vil rapportere produksjon for desember og 4. kvartal 2009 i begynnelsen av
januar i tråd med vanlig praksis.

Kontakter:
Scott Kerr, administrerende direktør (+47 99 28 38 90)
Einar Gjelsvik, direktør for strategi og investorkontakt (+47 99 28 38 56)

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12


[HUG#1369816]