SIRUS

SIRUS´ jubileumsseminar 4.11: Hvor går rusmiddelforskningen?

Pressemelding   •   nov 02, 2010 09:19 CET

SIRUS´ forgjenger SIFA – Statens institutt for alkoholforskning – ble etablert i 1960. SIRUS feirer sitt 50-årsjubileum med et seminar der vi retter søkelyset mot rusmiddelforskningens fremtid. De internasjonalt anerkjente forskerne Robin Room, Robert West og Virginia Berridge foredrar om utfordringer forskningen står overfor.

SIRUS´ jubileumsseminar arrangeres torsdag 4. november i Oslo Militære Samfund fra kl 10.15. Seminaret åpnes av statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet Ragnhild Mathisen og SIRUS´ direktør Jostein Rise.

Robin Room er en toneangivende forsker som nå arbeider i Australia, men som kjenner den nordiske rusmiddelforskningen godt – han har bl.a. arbeidet i Sverige. Room åpner seminaret med et innlegg der han vil belyse de nordiske tradisjonene i rusmiddelforskningen ut fra et internasjonalt perspektiv. Hva har den nordiske forskningen bidratt med? Hva er forholdet mellom forskning og politikkutforming i Norden? Hvordan vil forskningslandskapet se ut framover?

Robert West er sjefredaktør i tidsskriftet Addiction og har forsket mye på avhengighet. Han vil drøfte hvordan man skal forstå avhengighet i dagens kompliserte samfunn. Hvordan påvirker avhengigheten hjernens motivasjonssystem? I hvilken grad har den avhengige mulighet til å gjenvinne selvkontrollen?

Historikeren Virginia Berridge vil rette søkelyset mot hvorfor noen rusmidler er ulovlige mens andre ikke er det. Hvilke kulturelle faktorer ligger bak den ulike håndteringen av substansene? Hvilke grunnleggende endringer har skjedd i forståelsen av rusmidlene over tid? Kan man vente seg at det blir større likheter i politikken knyttet til de ulike stoffene i tiden framover?

I andre del av seminaret vil sentrale nordiske forskere løfte fram utfordringer den nordiske rusmiddelforskningen står foran. Börje Olsson vil drøfte hvilken rolle rusmiddelforskeren skal spille i det senmoderne samfunnet. Pia Rosenquist vil belyse utviklingen i og fremtiden for det nordiske rusmiddelforskningssamarbeidet. Hvilken forbindelse er det mellom den nordiske alkoholforskningen og den nordiske alkoholkulturen, spør Margareha Järvinen. Karl Erik Lund drøfter hvilke nye tilnærminger man nå ser i tobakksforskningen.

Se www.sirus.no for omtale av seminaret med lenker til foredragsholderne. Se vedlegg for program med tidspunkter.

Jubileumsseminaret er åpent for inviterte gjester og media.

I forkant av seminaret lanserer SIRUS i samarbeid med Oktober Forlag Espen Søbyes biografi om Johan Scharffenberg. Kl 9.00 i Oslo Militære Samfund.

Kontaktperson i SIRUS - Statens institutt for rusmiddelforskning:

Christian Lund, tlf. 22 34 02 53 / 91 80 37 02 / cl@sirus.no