Statens helsetilsyn

Siste tilvekstliste fra biblioteket

Pressemelding   •   okt 14, 2010 09:16 CEST

Bøker, rapporter og nettdokumenter registrert i biblioteket 16.9.2010-13.10.2010

Oppgaveforskyvning mellom 1. og 2.-linjetjenesten: om utviklingen i pleie- og omsorgstjenestene 1988-2007 - all vekst i endret innretning/ Ivar Brevik
Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR), 2010
Lenke til dokumentet

Öppna jämförelser analys Framgångsfaktorer inom äldreomsorgen: en analys utifrån kommunernas resultat 2009
Stockholm: Sveriges Kommuner och Landsting, 2010
Lenke til dokumentet

Kulturorientert praksis : en veileder/ Else Målfrid Boine
Tromsø: Barnevernets Utviklingssenter i Nord-Norge, 2010
Lenke til dokumentet

Lovsamlinger
Norges lover: lovsamling for helse- og sosialsektoren 2010-2011/ redaktør: Aslak Syse
Oslo: Gyldendal, 2010

2010/106
Safety climate and safety culture in health care and the petroleum industry: psychometric quality, longitudinal change, and structuralmodels/ by Espen Olsen
Stavanger: University of Stavanger, Faculty of Social Sciences, 2009
Lenke til dokumentet

Personskadedata i Norsk pasientregister
Oslo: Helsedirektoratet, 2010
Lenke til dokumentet

2010/112
Livet etter skuddene: historien om da pappa drepte mamma/ Liselotte Haugsnes ; etterord av Knut Storberget
Oslo: Schibsted, 2010

Den nya influensan A (H1N1) i VGR: utvärdering med lärande ansats av pandemiplanering/ Lars Edgren, Stefan Thorpenberg och Bengt Åhgren
Gøteborg: Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap, 2010
Lenke til dokumentet

Folkehelsearbeidet – veien til god helse for alle: utviklingstrekkrapporten 2010
Oslo: Helsedirektoratet, 2010
Lenke til dokumentet

Tvang overfor rusmiddelavhengige: evaluering av Lov om sosiale tjenester §§ 6-2, 6-2a og 6-3/ Ingrid Rindal Lundeberg [... et al]
Bergen: Uni Rokkansenteret, 2010
Lenke til dokumentet

2010/110
Patient safety culture - opportunities for healthcare management/ Ellen Catharina Tveter Deilkås
Oslo: Faculty of Medicine, University of Oslo, 2010

Public health challenges of immigrants in Norway: a research review/ Dawit Shawel Abebe
Oslo: NAKMI, 2010
Lenke til dokumentet

Borgerstyret personlig assistance: Baseline-analyse
Odense: Servicestyrelsen, 2010
Lenke til dokumentet

Oppslagsverk - sykepleie
Klinisk sykepleie/ Hallbjørg Almås, Dag-Gunnar Stubberud, Randi Grønseth (red.) ; [illustrasjoner og foto: Kari C. Toverud ... [et al.]]
Oslo: Gyldendal akademisk, 2010

2010/111
Jeg tenker nok du skjønner det sjøl: historien om Christoffer/ Jon Gangdal
Oslo: Kagge, 2010

Suppe, såpe og frelse som en del av det miljøterapeutiske arbeider: en studie av Frelsesarmeens barnevernsinstitusjoner/ Anders S. Mathisen
Oslo: NOVA, 2010
Lenke til dokumentet

2010/113
Samenes gamle religion og folketro/ Odd Mathis Hætta
[Alta]: Alta museum, 2005

Hjemvendte soldater: en interviewundersøgelse/ Jens Erik Kofod, Ann Fenger Benwell og Agnete Aslaug Kjær
København K: SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, 2010
Lenke til dokumentet

God kvalitet i socialtjänsten – om ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS
Stockholm: Socialstyrelsen, 2010
Lenke til dokumentet

På like vilkår?: helse og levekår blant personer med nedsatt funksjonsevne/ Jorun Ramm
Oslo: Statistisk sentralbyrå, 2010
Lenke til dokumentet

Grenser for tvang: om sosialtjenestens rolle i bruk av tvang overfor rusmiddelmisbrukere/ Ingrid Rindal Lundeberg og Kristian Mjåland
Bergen: Stein Rokkan senter for flerfaglige samfunnsstudier, 2009
Lenke til dokumentet

2010/105
Institutional reform and governance in the Scandinavian hospital fields: the dynamics of and between change and control/ Simon Neby
Bergen: University of Bergen, 2009

Fokus på nordisk handikappolitik
Stockholm: Nordens Välfärdscenter, 2010
Lenke til dokumentet

2010/109
Dokument i klientarbeid: journalar, sosialrapportar og saksframstillingar i sosialt arbeid/ Gurid Aga Askeland og Olav Molven
Oslo: Gyldendal, 2010

2010/108
Vil ikke klage - vil ikke plage: når den enslige eldre i distrikts-Norge er rammet av uhelbredelig kreft - en kvalitativ studie/ Guri Bitnes Wiik
Steinkjer: Høgskolen i Nord-Trøndelag, 2009

2010/107
Oppvekst i Norge/ Tormod Øia og Halvor Fauske
Oslo: Abstrakt forlag, 2010