Adecco Norge AS

Sjekk sommerjobb-kontrakten

Pressemelding   •   jun 11, 2013 10:05 CEST

I disse dager starter tusenvis av unge i sin første sommerjobb. Adecco advarer ungdom mot å ta sommerjobb uten gyldig arbeidsavtale.

På sommeren er det mange som får sitt første møte med arbeidsmarkedet. Ungdom er uvant med reglene i arbeidslivet, og det kan bli en tøff overgang fra skolen. – Mange unge synes det er vanskelig å be om en arbeidsavtale. Noen synes det er ubehagelig, andre vet ikke at de har krav på en arbeidsavtale, sier Kristin Tingberg Sandvik, juridisk direktør i Adecco, landets største bemanningsbyrå.

– Arbeidsavtalen kan for noen kanskje virke som en unødvendig formalitet, særlig hvis du bare skal jobbe noen uker, sier Sandvik. – Men arbeidsavtalen er viktig – den dokumenterer hva du og arbeidsgiveren har blitt enig om. Slutter du i en jobb uten å ha kontrakt, kan du få store utfordringer med å få utbetalt riktig lønn for den perioden du har jobbet. Lønn er jo ofte det viktigste for sommerarbeidere!

Avtalen er arbeidsgivers ansvar, men formålet er å skape forutsigbarhet for både arbeidsgiver og arbeidstaker. – Arbeidsavtalen skal i henhold til arbeidsmiljøloven foreligge snarest mulig og senest én måned etter arbeidsstart, sier Sandvik. For kortere oppdrag – under én måned - eller dersom du jobber gjennom et bemanningsbyrå, skal arbeidsavtalen være på plass fra dag en.

Arbeidsavtalen må være skriftlig, og inneholde en rekke opplysninger [se egen liste under] om forhold av vesentlig betydning i arbeidsforholdet. – En arbeidsavtale inneholder normalt litt mer enn minstekravene. Er alle opplysninger om jobben med i arbeidsavtalen, blir det lettere å løse eventuelle konflikter eller uenigheter, sier Sandvik.

Hun understreker at en arbeidstaker ikke bør ta lett på arbeidsavtalen, heller ikke når det ”bare” er snakk om en sommerjobb. - Arbeidsavtalen din er en bindende avtale. Det er derfor viktig at du leser gjennom, og forstår alt som står der, sier Sandvik. - En skikkelig arbeidsgiver vil kunne besvare spørsmål du har på en god måte og sørge for at du er komfortabel med arbeidsavtalen din, sier hun.

Sandvik understreker at selv om det er viktig å ha en arbeidsavtale, er du ikke uten rettigheter om du ikke har det. - Finnes det ingen avtale, vil arbeidsforholdet reguleres av arbeidsmiljøloven.Dette bør stå i sommervikarkontrakten:


1. Hvor du skal jobbe.

2. Hvor lenge du skal jobbe, både dato for arbeidsperioden og start- og sluttidspunkt på arbeidsdagen. Pauser i arbeidet.

3. Hvem du skal jobbe for.

4. Tittel/stilling og beskrivelse av hva jobben går ut på.

5. Lønn og tillegg. Tidspunkt for lønnsutbetaling. Dersom lønnen er regulert av evt. tariffavtaler skal dette opplyses om.

6. Oppsigelsestid og -frister.

7. Om det skal avtales må det stå i arbeidsavtalen hvor lang prøvetiden skal være (maksimalt seks måneder).

8. Rett til feriepenger av lønnen (retten til ferie er ikke særlig relevant for en sommervikar).

9. Opplysninger om eventuelle tariffavtaler som regulerer arbeidsforholdet.

Og husk at arbeidsmiljøloven gir deg vern om du skulle ha skrevet under på særlige dårlige vilkår i strid med loven. Det er nemlig ikke lov å avtalefeste vilkår som er dårligere enn det arbeidsloven fastsetter.


Adecco er Norges største bemanningsselskap. Vi er landsdekkende og har over 7000 medarbeidere i jobb hver dag. Adecco tilbyr midlertidige og faste stillinger i norsk næringsliv og offentlig sektor.


For hver enkelt jobbsøker, er det viktig å finne den riktige arbeidsplassen. Adecco ønsker å bidra til at matchen mellom bedriften og jobbsøkeren blir optimal.