Nærings- og handelsdepartementet

Sjømannsorganisasjonene sier ja til samarbeid

Pressemelding   •   feb 18, 2011 10:19 CET

I dag møtes topplederne i norsk og brasiliansk maritim næring i Rio de Janeiro. Målet er å signere en avtale som sikrer utveksling av kompetanse på tvers av havet. Nærings- og handelsminister Trond Giske er vert for møtet.

Offshore og maritim næring representerer en stadig viktigere del av næringslivsforbindelsene mellom Norge og Brasil. For eksempel er om lag 25 prosent av offshoreskipene på brasiliansk sokkel kontrollert av nordmenn i dag.

- Norske maritime selskaper sliter med å få tak i nok kvalifisert arbeidskraft i Brasil. Derfor ønsker jeg å drøfte dette temaet i dag. Jeg er glad for at sjømannsorganisasjonene vil samarbeide nærmere, sier Giske.

Møtet foregår på Mariott Hotel i Rio de Janeiro og har temaet Maritim utdanning og kompetanse. Fra norsk side møter representanter for Det norske Maskinistforbund, Norsk Sjømannsforbund og Norsk Sjøoffisersforbund. Det er altså disse som skal sette navnetrekkene sine på samarbeidsavtalen, en MoU, med sine brasilianske motparter.

- Gode sjøfolk er avgjørende for å sikre trygge og vellykkede maritime operasjoner. Mer avanserte skip og offshoreoperasjoner på dypt vann krever sterkere maritim utdanning og kompetanse. Jeg er overbevist om at økt samarbeid mellom brasilianske og norske selskaper og organisasjoner vil være til gjensidig nytte, sier Giske.

Det er bred deltakelse fra næringslivstopper i norsk maritim sektor, blant andre Kjersti Kleven fra Kleven Maritime, Walter Qvam fra Kongsberggruppen og Kristian Siem fra Siem Offshore.