Fiskeri- og kystdepartementet

Sjøtransport i NTP 2014-2023

Pressemelding   •   feb 01, 2011 15:57 CET

Fiskeri- og kystministeren og samferdselsministeren mottok i dag rapport fra utredningsfasen for arbeidet med Nasjonal transportplan 2014-2023.

- Problemstillingene og utfordringene som presenteres i denne utredningsrapporten gir et godt grunnlag for videre arbeid i etatene og for departementenes arbeid med stortingsmeldinga om Nasjonal transportplan. Jeg skal arbeide for at godstransport på sjø blir godt integrert i arbeidet med NTP for 2014-2023, sa fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen på overrekkelsen.

 

Kontakt:
Pressevakt tlf 22 24 66 99