KLP

Sju nye selskaper ekskludert

Pressemelding   •   des 02, 2013 10:02 CET

Sju nye selskaper blir ekskludert fra KLPs investeringer per desember. Toyota blir igjen inkludert.

KLP har hatt sin halvårlige gjennomgang av hvilke selskaper som det kan investeres i etter selskapets etiske kriterier. Sju nye selskaper blir ekskludert per desember: Tokyo Electric Power Company, WTK Berhad Holdings, Ta Ann Berhad Holdings, Zijin Holdings Mining Group, Volcan Compania Minera, Zuari Agro Chemicals og Sesa Sterlite.

KLP har besluttet utelukkelse av selskapet Tokyo Electric Power Company (TEPCO) fra KLPs og KLP-fondenes investeringer. I mars 2011 ble det japanske kjernekraftverket Fukushima Dai-ichi, som eies av TEPCO, rammet av jordskjelv med en påfølgende tsunami.

–TEPCO har jobbet intenst for å minimere konsekvensene av ulykken og anses å ha handlet riktig i en nødssituasjon, men følgene av tsunamien og ulykken kunne vært mindre, og muligens unngått, ved en høyere risikooppmerksomhet i forkant. Selskapet har i etterkant av ulykken ikke klart å få kontroll over situasjonen eller forhindre ytterligere utslipp. Det foreligger fortsatt stor risiko for betydelig radioaktiv forurensning fra kjernekraftverket, sier Heidi Finskas, rådgiver for ansvarlige investeringer i KLP Kapitalforvaltning.

KLP mener investeringene i TEPCO utgjør en risiko for å medvirke til alvorlig miljøskade, noe som ikke er i tråd med KLPs retningslinjer for ansvarlige investeringer.

WTK Berhad Holdings, Ta Ann Berhad Holdings, Zijin Holdings Mining Group, Volcan Compañia Minera og Zuari Agro Chemicals kommer på listen etter at selskapene ble utelukket fra Statens pensjonsfond – Utlands investeringer per 14. oktober 2013. Fire av selskapene utelukkes for alvorlig miljøskade ett for barnearbeid.

Sesa Sterlite blir ekskludert som et resultat av at selskapet har kjøpt opp et allerede ekskludert selskap, Sterlite Industries. Selskapet er assosiert til alvorlig miljøskade.

Toyota inn i varmen
KLP har besluttet å oppheve utelukkelsen av selskapet Toyota Motor Group fra og med 1. desember 2013. Selskapet har vært utelukket siden 2006 på grunn av assosiasjoner til brudd på internasjonale arbeidstakerrettigheter.

Forholdene gjaldt Toyota Motor Philippines Corporation. Selskapet var anklaget for å ha forhindret arbeidernes rett til fagorganisering og for ulovlige oppsigelser.

KLPs vurdering er at Toyota Motor Group har oppfylt inkluderingskriteriene i tilfredsstillende grad for at utelukkelsen skal oppheves.

- De ansatte i selskapet har fått en fagforening som er godkjent av både selskapet og ansatte, og ansatte har således fått retten og muligheten til fagorganisering og kollektive forhandlinger. Toyota Motor Group har også revidert sin policy som nå refererer til retten til fagorganisering, sier Heidi Finskas.

Her finner du listen over ekskluderte selskaper.

Fakta
KLP har nå ekskludert 69 selskaper fra sine investeringer for etiske brudd. 7 selskaper kan knyttes til menneskerettighetsbrudd, 3 for individers rettigheter i krig og konflikt, 6 for andre grunnleggende etiske normer, 1 for arbeidstakerrettigheter og 15 som følge av grove miljøsynder. I tillegg kan 19 selskaper knyttes til produksjon av kontroversielle våpen, og 20 selskaper fordi de produserer tobakk. Ingen er per i dag utelukket grunnet korrupsjon.

For mer informasjon, se klp.no, blogg.klp.no eller kontakt:

Rådgiver for ansvarlige investeringer i KLP Kapitalforvaltning, Heidi Finskas:
45 88 04 60 eller e-post: heidi.finskas@klp.no

Kommunal Landspensjonskasse (KLP) er Norges største livsforsikringsselskap. Selskapet leverer pensjons-, finans- og forsikringstjenester til kommuner og fylkeskommuner, helseforetak og til bedrifter både i offentlig og privat sektor, og til deres ansatte. KLP-konsernet har en forvaltningskapital på 375 milliarder kroner.