Grønn Ungdom

- Skåler for isfritt Arktis

Pressemelding   •   aug 28, 2012 09:48 CEST

- Statoil-sjef Helge Lund og Olje- og energiminister Ola Borten Moe skåler med champagne over at Arktis-isen smelter på grunn av klimaendringer, slik at de kan bore enda lenger nord.

Det sier Hallvard Surlien, nasjonal talsmann for ungdomspartiet Grønn Ungdom. Samtidig som verdens nest største oljemesse, ONS, arrangeres i Stavanger denne uken, er issmeltingen i Arktis i ferd med å sette nye rekorder.

Et av temaene på oljemessen er nettopp Arktis. I tillegg til konsekvenser for klima, har blant annet Havforskningsinstituttet uttalt at oljevirksomhet kan få store og langvarige konsekvenser for økosystemene i Arktis. Grønn Ungdom reagerer sterkt på at oljenæringen vil utvide sin virksomhet enda lenger nord.

- Oljenæringen har bidratt betydelig til økt issmelting i Arktis, ved å slippe ut store mengder klimagasser hvert år. Lund og Borten Moe burde vite at issmelting blant annet fører til økt havnivå, som gjør enorme områder ubeboelige i den sørlige delen av verden, fortsetter Surlien.

Grønn Ungdom mener oljenæringen viser totalt mangel på forståelse av konsekvensene av det de driver med, og peker på at tre fjerdedeler av verdens petroleumsressurser må bli liggende i bakken hvis vi skal nå to-gradersmålet.

- Det er paradoksalt at norsk olje og gass til sammen står for nesten tre prosent av verdens årlige klimagassutslipp. Likevel var redusert aktivitetsnivå i oljenæringen ikke engang et tema da Stortinget vedtok nytt klimaforlik før sommeren. Hvorfor ikke sette en fornybar fremtid som tema på oljemessen? spør Hallvard Surlien.

Om Grønn Ungdom

Grønn Ungdom (GU) er ungdomspartiet til Miljøpartiet de Grønne (MDG). Vi jobber for et medmenneskelig samfunn i økologisk balanse, med bærekraftig produksjon og langsiktig tenkning.