NCE Instrumentation

Skal få Petrobrás til handle trøndersk

Pressemelding   •   aug 27, 2012 07:30 CEST

NCEI Offshore samler trønderske leverandører og Petrobrás til workshop i Rio. Målet er å få trøndersk teknologi på den brasilianske havbunnen.

- Motivet er rett og slett markedsføring og salg. Vi tror at dette skal føre til flere forretningsmøter og i neste instans signerte kontrakter, sier leder i NCEI Offshore Gunn Kari Hygen.

NCEI Offshore er i dag det største nettverket av offshorebedrifter i Trøndelag, og er en viktig gren av næringsklyngen NCE Instrumentation. I det siste året har medlemsmassen vokst, samtidig som aktivitetene har blitt rettet mer direkte mot rammekontraktører og operatører. Subsea-workshopen med Petrobrás er en viktig del av den internasjonale satsingen.

Fokus på subsea-teknologi
Workshopen "Technology for subsea operations in deep waters" skal dreie seg om norsk subsea-teknologi. Mesteparten av reservoarene på brasiliansk sokkel ligger på over 1000 meters havdyp og det er teknologisk krevende å hente opp ressursene.

Ifølge direktøren ved Innovasjon Norges Brasil-kontor, Helle Moen, er brasilianerne opptatt av norsk subsea-teknologi.

- Vi registrerer at implementeringen av de nasjonale strategiene på feltet har tatt lengre tid enn hva som var tenkt. Noe av årsaken var nok for store forventninger til egen teknologiutvikling og derfor har blant annet norske løsninger på subsea-teknologi blitt etterspurt. Det finnes allerede 140 norske bedrifter i Rio, sier Moen.

Bedriftene som skal presentere løsningene sine er Roxar, Marine Cybernetics,  Force Technology, Star Information System og Teekay Productions. I tillegg skal professor dr. Asgeir Sørensen fra NTNU Applied Underwater Robotics Laboratory holde et foredrag sammen med professor dr. Décio Crisol Donha fra Universitetet i São Paulo.

- Et eventyr
Brasil produserer i dag rundt 2 millioner oljeekvivalenter om dagen, noe som tilsvarer den samlede norske produksjonen. Planen er å øke denne produksjonen til rundt 4,2 millioner innen 2020. For å nå dette målet skal Petrobras investere rundt 1400 milliarder kroner de neste fem årene, altså nærmere 280 milliarder kroner i året.

 - Dette er rett og slett et eventyr. Norske leverandører har allerede en fot innenfor døra, og nå må vi styrke momentet og gjennomslagskraften. Det er enorme kontrakter som skal ut og vi vil ha dem hit, sier en spent prosjektleder.

Workshopen arrangeres i samarbeid med Innovasjon Norge. Bedrifter som ønsker å være med kan melde seg på hjemmesiden til NCEI.no. Og alle interesserte bedrifter inviteres med i delagasjonen og får delta på møtene.  

For mer informasjon, ta kontakt med:

Gunn Kari Hygen,
NCEI Offshore og prosjektleder
93 04 32 12/gkhygen@online.no

Thor Richard Isaksen
Kommunikasjonsansvarlig, NCEI
90 82 37 79/isakkom@gmail.com

Torbjørn Akersveen
Leder, NCE Instrumentation
911 70 381/torbjorn.akersveen@ncei.no


Bilde: Odfjell Drilling er av de norske selskapene som har etablert seg i Brasil og har fått kontrakt med Petrobras. Photo: Odfjell Drilling

Norwegian Centres of Expertise Instrumentation (NCEI) er en klynge høyteknologibedrifter innen instrumentering lokalisert i Trondheim.