Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Skal få slutt på prestemangel

Pressemelding   •   sep 01, 2010 09:34 CEST

Omdømmebygging og mykere jobbstart skal sørge for at kirken får og beholder nok prester. Fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud legger nå frem en tiltaksplan for rekruttering til presteyrket.

- Bedre omdømme er nødvendig for å rekruttere prester. I et stadig hardere jobbmarked må også kirken fremstå som en attraktiv arbeidsplass, og det må bli kommunisert bedre. Presteyrket er givende og spennende, men også svært krevende. Derfor skal det nå utvikles innføringsprogrammer for nye prester, slik at de ikke gir opp i starten, sier kirkeminister Aasrud.

Tiltaksplanen inneholder både nye tiltak og videreføring av etablerte, og de første satsningsområdene er:

  • Omdømme: Å kommunisere Den norske kirke som en attraktiv arbeidsplass
  • Rekrutteringsprosjekt blant ungdom utviklet i Agder og Telemark bispedømme
  • Utvikling av innføringsprogrammer for nye prester
  • Rekruttering av prester fra land med presteoverskudd (Tyskland og Island)

Last ned: Rekruttering til prestetjeneste - en tiltaksplan (PDF)