Vita 34

Skal gjøre det enkelt å samle stamceller fra nye telemarkinger

Pressemelding   •   jan 10, 2018 11:45 CET

Vita34, Europas ledende stamcellebank, etablerer seg nå i Telemark for å tilby mennesker i fylket å lagre stamceller fra sitt barns navlestreng for å sikre de mot sykdommer i fremtiden.

Selskapet har nå ansatt en jordmor fra Porsgrunn på deltid for å sikre innsamling av stamceller fra navlestrenger på blant annet sykehuset i Telemark. Hun skal blant annet rekruttere oppsamlere i form av jordmødre og sykepleiere for å møte etterspørselen.Julie Illo Molin, nordisk direktør i Vita34, sier jordmoren har en overordnet rolle i forhold til oppsamlere i tillegg til å være bindeledd inn mot helsedirektoratet.

– Jordmoren jobber nå med å rekruttere sykepleiere og jormødre i regionen som kan jobbe deltid med å samle stamceller fra navlestrenger for lagring, sier hun.

Skal tilbys hele landet

Til nå har lagring av stamceller vært forbeholdt kommende foreldre på Østlandet. Hvilket skyldes at tilbudet har vært fraværende, mens etterspørselen har vært nærværende. Julie Illo Molin, sier at de i tillegg til å konsentrere seg om Telemark jobber for å få på plass tilsvarende tilbud i hele landet.

– Vi har nå to jordmødre som har delt landet mellom seg, og som er interesserte i å komme i kontakt med potensielle oppsamlere i hele landet. Vi ønsker at alle kommende foreldre skal få den informasjonen som skal til for å ta et kvalifisert valg om dette er noe de ønsker å gjøre, sier Julie Illo Molin.

Kroppens byggestener

Stamceller er en unik celletype som er ansvarlige for reparasjon og vedlikehold av skadede celler og kroppsvev. Stamcellene hentes uten inngrep fra blodet og vevet i nyfødte barns navlestrenger. Forskere i hele verden jobber kontinuerlig med å finne måter stamceller kan brukes for å kurere stadig flere sykdommer og til å lage nye organer.

– Etter etableringen i Oslo og på Østlandet for kort tid siden, er det naturlig å nå etablere seg i Telemark. Den norske regjeringen har et uttalt mål om å satse på bioteknologisk forskning og stamcelleforskning etter at det i 2007 ble gjort viktige endringer i lovverket. Det betyr at miljøet vi skal inn er positive til det vi holder på med. Det er svært gledelig at vi nå kan gi vordende foreldre muligheten til å lagre stamceller også her i Telemark, sier Julie Illo Molin.

En av verdens største stamcellebanker

Vita34 ble i 1997 opprettet i Tyskland, og er i dag en av verdens største stamcellebanker med mer enn 200 000 lagrede prøver.

– Vi er i kontinuerlig vekst, og vi jobber nå med å etablere oss flere steder i Norge. Telemark og Stavanger er først ut etter Oslo og Østlandet. Vi tilbyr gravide to forskjellige typer ”fødselspakker”. En i form av å samle opp navlestrengsblod, og en der vi samler både navlestrengsblod og navlestrengsvev, forklarer Julie Illo Molin.

– Årsaken til at vi tilbyr begge deler, er at både navlestrengsblod og navlestrengsvev er gode stamcellekilder. I navlestrengsblodet finnes to typer stamceller. De bloddannede stamcellene, som kan bli til alle slags blodceller, og de såkalte mesenkymale stamcellene, som kan utvikles til en lang rekke spesialiserende celletyper. I navlestrengvevet er det et høyt antall mesenkymale stamceller. Ved å lagre både blod og vev, optimaliseres det samlede antallet stamceller. Det er opp til foreldrene å velge produkt – altså hvilke stamcellekilder vi skal lagre stamceller fra, sier hun videre.

Potensial på flere områder

Stamceller har et lovende potensial på flere områder, og det finnes gode eksempler på at stamceller redder liv. Som for eksempel i forbindelse med behandling av blodrelaterte sykdommer.

– Stamceller fra navlestrengsblodet har vist seg å ha potensiale ved behandling av cerebral parese. Det er også et stort fremtidspotensial til å gjenoppbygge skader i kroppen som for eksempel leddgikt og slitasjegikt, hvilket er et område det forskes mye innenfor. Vita34 tilbyr lagring av stamceller i 20, 25 eller 50 år, men mulighet for forlengning, sier hun.

For ytterligere informasjon kontakt:

Julie Illo Molin, nordisk direktør i Vita 34, telefon +45 28 91 48 30
Epost: julie.molin@vita34.dk

Vita 34 er den største og mest erfarne stamcellebanken i Norden, og hjelper foreldre i både Danmark, Sverige, Norge og Finland med å ta vare på sine barns stamceller fra både navlestrengsblod og navlestrengsvev. Vi er spesialister innen oppbevaring av stamceller, og sammen med resten av Vita 34 tar vi godt vare på stamceller fra 145.000 barn, som allerede har vært brukt i behandling 30 ganger.

«Vita» er det latinske ordet for «liv» og 34 refererer til overfaltemolekylet CD34, som igjen kjennetegner de bloddanende stamcellene. Navnet symboliserer det vi alle brenner for – livets byggesteiner, stamcellene fra navlestrengen, og de fantastiske mulighetene som de gir oss og våre barn.