Norges Bygdeungdomslag

Skal kapre grønne studenter med bondesjakk

Pressemelding   •   mar 06, 2012 14:30 CET

Norges Bygdeungdomslag, Nationen og McDonald’s i Norge skal rekruttere ungdom til landbruket ved hjelp av bondesjakk. Spillet er en del av rekrutteringskampanjen Grønn utdanning som frem til 16. april skal overbevise flere unge om å velge en landbruksrelatert utdanning.

Gjennom aktiv bruk av utradisjonelle kanaler har Norsk Bygdeungdomslag (NBU), Nationen og McDonald’s gått i bresjen for å få Facebook-generasjonen ut i fjøset. Det er tredje gang kampanjen gjennomføres og i år introduserer samarbeidspartnerne enda et nytt virkemiddel i kampen om de kloke hodene.

– Vi ønsker å nå ut til en enda bredere målgruppe denne gangen. Derfor har vi laget vår egen versjon av Bondesjakk som vi håper vil engasjere bredt, og gjerne også enda yngre kommende grønne studenter. Bondesjakk er utfordrende, krever en dose kløkt og er morsomt – akkurat som en grønn utdanning, sier generalsekretær i NBU Årstein Skjæveland.

Skjæveland sier videre at de skal gjennomføre flere grønne «stunts» på McDonald’s-restauranter på ulike steder i Norge for å treffe ungdommen der de er, i tillegg til å ta i bruk brettunderlag på alle landets McDonald’s-restauranter frem til søknadsfristen for høyere utdanning 16. april.

- Uten bønder ingen burger
I en fersk undersøkelse kommer det frem at hele 57 prosent er enige i at en grønn utdanning gir muligheter i fremtiden. I tillegg sa halvparten av respondentene under 30 år seg enige i påstanden. Likevel er det kun 31 prosent som vil anbefale andre å ta en utdanning innen landbruket.

– McDonald’s mener det er viktig å ikke ta den norske matproduksjonen for gitt, og derfor bidrar vi aktivt til å øke rekrutteringen til landbruket. Vi er opptatt av å tilby god mat av høy kvalitet laget av de beste norske råvarene, og uten bønder blir det ingen burger, forklarer Margaret Brusletto, kommunikasjonsdirektør i McDonald’s Norge AS.

Brusletto får støtte av Nationen som sammen med NBU og McDonald’s har engasjert seg i rekrutteringsarbeidet siden høsten 2011.

– At så mange mener at en grønn utdanning gir muligheter i fremtiden er positivt, og vi håper at andelen som vil anbefale en slik utdanning til andre fortsetter å øke. Fra i fjor har denne andelen økt med tre prosentpoeng og vi skal sammen jobbe målrettet for at denne trenden skal fortsette, sier redaktør i Nationen, Mari Velsand.

Vil opprettholde søkertallene
Det første året kampanjen ble gjennomført økte søkertallene til landbruksfaglige utdanninger med nesten 18 prosent. I fjor ble disse søkertallene opprettholdt.

– Det er avgjørende at vi opprettholder denne gode trenden. Vi håper at stadig flere oppdager mulighetene som ligger i norsk landbruk. I tillegg ønsker vi å øke engasjementet og stoltheten blant dagens unge bønder. Vi håper nå på et løft med Bondesjakk-spillet og alle de andre aktivitetene, forteller generalsekretær i NBU Årstein Skjæveland.

Skjæveland oppfordrer alle til å besøke Grønn utdanning på Facebook og teste ferdighetene sine i Bondesjakk, i tillegg til å lese mer om hvilke muligheter som finnes innen grønne utdanninger.

Undersøkelsen er utført av Norstat i februar 2012 på vegne av Norges Bygdeungdomslag og McDonald’s Norge AS.

 

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Generalsekretær i Norges Bygdeungdomslag, Årstein Skjæveland
960 47 386/ general@nbu.no

Kommunikasjonsdirektør i McDonald’s Norge AS, Margaret Brusletto
957 03 404/ margaret.brusletto@no.mcd.com

Fakta om kampanjen ”Grønn utdanning”
Kampanjen ”Grønn utdanning” ble lansert i 2010 og retter seg hovedsakelig mot fremtidige og nåværende studenter innen grønne utdanninger. Kampanjen er et langsiktig samarbeid mellom Norges bygdeungdomslag og McDonald’s i Norge, i tillegg til landbrukets næringsavis Nationen.

Fakta om McDonald’s i Norge
McDonald's er en av Norges største restaurantkjeder, med 73 restauranter, og en årlig omsetning på over en milliard kroner. Restaurantene strekker seg fra Kristiansand i Vest-Agder, til Steinkjer i Nord-Trøndelag.  McDonald’s har over 2000 medarbeidere, og ble i år (2011) kåret til Norges syvende beste arbeidsplass blant store bedrifter. En stor andel av medarbeiderne er unge mennesker med bakgrunn fra over 80 ulike kulturer, noe som skaper et spennende og energisk arbeidsmiljø.

Fakta om Norges Bygdeungdomslag
Norges Bygdeungdomslag er en organisasjon av, for og med ungdom. Organisasjonen har 5200 medlemmer i 82 lokallag i 11 fylker. Norges Bygdeungdomslag har som formål å samle all ungdom som er interessert i bygdesamfunnet, for å ivareta og fremme bygdene og ungdommen sine interesser. Les mer på nettsiden: www.nbu.no

NBU er en organisasjon av og for ungdom, og har 5.300 medlemmer i 85 lokallag i 11 fylker. NBU har til formål å samle all ungdom som er interessert i bygdesamfunnet i den hensikt å ivareta og frem bygdene og ungdommen sine interesser.