OsloMet

Skal løfte flere inn i arbeidslivet

Pressemelding   •   aug 28, 2015 13:02 CEST

Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) åpner nytt kompetansesenter for arbeidsinkludering. Målet er mer kunnskap om den store gruppen som faller utenfor arbeidslivet og hvordan få dem i jobb igjen.

I dag står mellom 600.000 og 800.000 personer i yrkesaktiv alder utenfor arbeidsmarkedet i Norge. Eldrebølgen, dårlig helse, global konkurranse og økte krav til arbeidstakernes yteevne, gjør at behovet for å inkludere ulike vanskeligstilte grupper i arbeidsmarkedet bare vil øke i tiden framover

Trenger mer kunnskap

- Vi trenger mer, bedre og mer relevant kunnskap om arbeidsinkludering i det norske samfunnet, og vil gjennom kompetansesenteret bistå blant annet NAV med dette, sier HiOA-professor Espen Dahl, konstituert leder for Kompetansesenter for arbeidsinkludering, som er et samarbeid mellom HiOA og NAV.

- Det er en stor utfordring for velferdssamfunnet Norge at så mange i yrkesaktiv alder faller ut av arbeidsmarkedet eller har problemer med å komme seg inn i arbeidsmarkedet. Et velferdssamfunn som det norske, er avhengig av en stor arbeidsstyrke og et bredt skattegrunnlag, sier Dahl.

- For å gjøre noe med denne utviklingen, må vi ruste opp kompetansen på arbeidsinkludering. Dette er viktig ikke bare for samfunnsøkonomien, men ikke minst for enkeltmennesker liv. Kompetansesenter for arbeidsinkludering vil kunne bidra sterkt her.

Hovedmålet med nyetableringen er å styrke kunnskapen og kompetansen om arbeidsinkludering i hele NAV-systemet. Det skal skje gjennom ny forskning og gjennom utvikling av opplærings- og videreutdanningsprogrammer.

Tungt fagmiljø på arbeid og velferd

- Det er naturlig og riktig at et slikt senter opprettes ved HiOA, sier professor Espen Dahl, og peker på at HiOA er blant landets fremste utdannings- og forskningsinstitusjoner på dette feltet, med en rekke fagmiljø som har mye kompetanse på området.

Gjennom å samle og videreutvikle kunnskapen som finnes både på høgskolen, men også på andre forskningsinstitusjoner, vil kompetansesenteret gjøre det enklere for NAV, andre offentlige instanser og brukere å få bedre kjennskap til fagfeltet.

Viktig initativ

 - Vi er svært tilfreds med at HiOA har tatt utfordringen med å bygge opp et miljø som både sikrer forskning og utvikling av ny kunnskap, og at vi får tatt dette inn i utdanningen både til studenter og NAV-ansatte, sier Yngvar Åsholt, kunnskapsdirektør i NAV.

- Nå bygger vi kunnskap for framtiden. Kunnskap som vil være viktig for at NAV skal kunne utføre sitt samfunnsoppdrag, sier Åsholt.

- Det er viktig at vi nå får forskning som ikke bare gir oss kunnskap om området, men som også sier noe om hva som skal til for at vi skal klare å inkludere flere i arbeidslivet, sier Åsholt.

For mer informasjon se www.inkluderingskompetanse.no

Kontakt

Espen Dahl, konstituert leder for Kompetansesenter for arbeidsinkludering
E-post: espen.dahl@hioa.no
Tlf. 959 07 248 

Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) er landets største statlige høgskole, med ca. 16 000 studenter og over 1850 tilsatte.