Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Skal vi tilpasse oss kraftsystemet, eller kraftsystemet tilpasses oss?

Pressemelding   •   okt 14, 2010 09:51 CEST

Etter en vinter hvor kraftsystemet ble satt på store prøver, og en sommer med debatt om kraftlinjer i Hardanger, samles energibransjen i dag til Norges energidager. Årets tema er ”Trygg energiforsyning?”.

For åttende gang inviterer Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) til Norges energidager på Holmenkollen Park Hotel Rica i Oslo.

Åpningssesjonen overføres på web fra kl 10.00 torsdag 14. oktober:
http://presenter.qbrick.com/?pguid=7d951613-3be2-4a1c-b8a2-975233f1bdb

Vassdrags- og energidirektør Agnar Aas og SSB-sjef Øystein Olsen innleder om hva som skal til for å sikre at alle har strøm når de trenger den. Er det slik at næringsliv og befolkning må tilpasse seg kraftsystemet, eller kan vi stole på at kraftsystemet tilpasser seg, er et av spørsmålene som stilles?

Lederne i Statnett, Hafslund, BKK og Hammerfest Energi vil blant annet drøfte motstanden mot kraftlinjer, politisk styring av kraftmarkedet og framtidens utfordringer for kraftbransjen. Den norske turistforening og Zero utfordrer panelet.

Energidagenens hederspris, en pris NVE har opprettet for å hedre personer og organisasjoner som på en spesiell måte har utmerket seg på energiområdet, vil bli delt ut under åpningssesjonen.

På de elleve parallellsesjonene blir det tatt opp en rekke saker av stor betydning for framtidens kraftsystem. ”Kan energieffektivisering bidra til trygg energiforsyning?” og ”Høyprisperioder for kraft” er blant temaene. På sesjonen ”Hva er galt med kraftledninger?” har blant annet forsker Erling Dokk Holm innlegget ”Tiedemand, Gude og oss andre”.

NVE vil også presentere nytt kostnadsgrunnlag for vannkraftutbygging, samt en rapport som sammenlikner kostnader ved utbygging av ulike energibærere. På Norges energidager får du også siste nytt om den økonomiske reguleringen av nettselskapene.

Norges energidager er åpen for media.

Tid og sted:
Torsdag 14. oktober kl 10 – 16, fredag 15. oktober kl 9 – 12, Holmenkollen Park Hotel Rica

Websider: www.energidagene.no


For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Kommunikasjonsrådgiver Arne Søiland, tlf 40 21 01 50, arso@nve.no

Lenker