Skaniabanken Norge

Skandia Liv kjøper Skandia

Pressemelding   •   des 15, 2011 11:14 CET

Skandia Life kjøper Skandia AB fra Old Mutual for 22,5 MRD SEK. Et nytt gjensidig Skandia konsern er etablert og danner en av de største uavhengige kundeeide alternativer innen sparing og forsikring i Norden, med ca 440 MRD SEK under forvaltning og mer enn 2 millioner kunder.

Det svenske livforsikringsselskapet Skandia ("Skandia Liv") blir et selvstendig selskap, som nå kjøper Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ) ("Skandia AB") med de nordiske forsikrings- og bankvirksomheter Skandia Link, Skandiabanken og Skandia Life Line (helseforsikring), fra Old Mutual.

Etter overtagelsen vil Skandia Liv initiere en prosess for å gjøre konsernet til et gjensidig, det vil si et kundeeid, selskap. Det nye konsernet vil ha ledende posisjon innen sparing og forsikring i det nordiske markedet med ca 440 MRD SEK under forvaltning.

For Skandia Liv er kjøpet av Skandia AB en veloverveid og strategisk viktig investering som vil medføre betydelige kostnads- og inntektssynergier til gagn for kundene, som ikke kunne oppnås innenfor dagens konsernstruktur.

- I dag skrives et stykke svensk industrihistorie. Med Skandia Liv overtakelse av Skandia AB, skaper vi et rendyrket kundeeid selskap, med aner tilbake til 1800-tallet. Denne investeringen er strategisk viktig for Skandia Liv, mot det endelige målet om å skape verdier for våre forsikringstakere. Avtalen skaper verdier på to måter, dels gjennom en attraktiv forventet avkastning på investeringen, og dels gjennom synergier, sier Gunnar Palme, styreleder i Skandia Liv.

Gjennom oppkjøpet dannes et økonomisk sterkt konsern, der den nye eierstrukturen bedre vil legge til rette for samarbeid mellom Skandia Liv og Skandia AB. Konsernet oppnår betydelige stordriftsfordeler og blir mer effektivt og dermed mer konkurransedyktig.

- Skandia er i dag et veldrevet selskap med en høytavkastende nordisk virksomhet. På kort sikt betyr dette oppkjøpet  ingen endring for våre over to millioner kunder i Norden, siden de allerede i stor grad møter Skandia som et varemerke. I det lange løp får vi, gjennom det nye konsernet, en bedre forutsetning  til å utvikle vårt tilbud og hevde oss i konkurransen. Det nye selskapet vil være et selvstendig kundeeid alternativ til store banker, sier Bengt-Åke Fagerman, administrerende direktør i Skandia Liv og påtroppende konsernsjef  i det nye Skandia konsernet.

Ingen større endring for Skandiabanken Norge
Skandiabanken AB kommer til å fortsette sin virksomhet som et heleid datterselskap av det nye Skandia konsernet. Oppkjøpet kommer slik ikke til å innebære noen større endringer for kunder eller ansatte i Skandiabanken Norge.

Se den offisielle svenske pressemeldingen her..

Se den offisielle engelske pressemeldingen her..

For ytterligere informasjon kontakt:

Informasjonssjef, Skandiabanken Norge, Johnny Anderson | 932 40 192 | johnny.anderson@skandiabanken.no