Norges Fibromyalgi Forbund

Skatt i uføre!

Pressemelding   •   feb 15, 2011 08:47 CET

Myndighetenes planer om å skattlegge uførepensjonen som lønnsinntekt og ikke som pensjon, vil få betydelige negative konsekvenser for flere hundre tusener av nordmenn. Det vil føre til en merkbar reduksjon i nettoinntekt for syke mennesker som allerede har en dramatisk nedsatt inntektsevne.

SKATT I UFØRE!

Norges Fibromyalgi Forbund ser med økt bekymring på de foreslåtte endringer i pensjon og trygd:

Myndighetenes planer om å skattlegge uførepensjonen som lønnsinntekt og ikke som pensjon, vil få betydelige negative konsekvenser for flere hundre tusener av nordmenn. Det vil føre til en merkbar reduksjon i nettoinntekt for syke mennesker som allerede har en dramatisk nedsatt inntektsevne.

Fra et yrkesaktivt liv til et liv som syk person på Arbeidsavklaringspenger (AAP) går man automatisk ned 1/3 del av arbeidsinntekten. Stønaden blir likevel skattet som vanlig arbeidsinntekt. Kombinert med høyere utgifter til medisiner, blir mange pasienter tvunget til å selge bo og hjem. Om også uførepensjonen nå blir skattet som lønnsinntekt, blir dette en ekstra belastning.

Vi ber myndighetene om å fortsatt skattlegge uførepensjonen som pensjon – ikke lønnsinntekt!

Vi oppfordrer myndighetene til å begrense raseringen av trygghet og mulighet til å overleve som pasient og syk person i Norge.

Norges Fibromyalgi Forbund

Solrunn Dvergsdal (sign)
Forbundsleder
Mob: +(47) 975 21 015
adm@fibromyalgi.no