Europabevegelsen

Skivebom fra Nei til EU

Pressemelding   •   jun 24, 2015 11:11 CEST

Kathrine Kleveland i Nei til EU har misforstått Norges forhold til EU og EØS-midlene, sier Jan Erik Grindheim, leder av Europabevegelsen i Norge. – Hva er problemet med i tildele EØS-midler til en NGO i Latvia som skal fremme demokratibygging?

Nei til EU viser med dette at de ikke bare imot norsk medlemskap i EU, de er også imot at aktører i andre europeiske land skal jobbe for å styrke egne innbyggeres evne til å delta i politiske prosesser lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Misforståelsen er komplett når Kathrine Kleveland heller ikke har forstått Europabevegelsens mål som noe annet enn en Ja-til-EU-fokusert kampanjeorganisasjon. Europabevegelsen i Norge og per dags dato i 38 andre europeiske land, ble dannet i 1948 og arbeider primært for å fremme europeisk samarbeid basert på verdier som demokrati, rettstat, menneskerettigheter og solidaritet. Vi jobber i og på tvers av mange europeiske land med ulike prosjekter for å fremme kunnskap engasjement for sivil aktivisme, frihet fra undertrykkelse, bærekraftig utvikling og fredelig sameksistens.

Nei til EU eksisterer åpenbart ikke kun for å kjempe imot norsk medlemskap, men er tydeligvis også imot aktører i andre europeiske land som ønsker å styrke det sivile samfunns rolle i eget lands og i EUs pågående demokratibygging. Dette kan ikke sies å være annet enn en svært udemokratisk holdning fra Nei til EU, avslutter Grindheim.

Jan Erik Grindheim
Mobil: 909 19 939

Europabevegelsen søker gjennom samarbeid mellom folk og stater i Europa å fremme frihet, fred, demokrati, solidaritet og likeverd, samt utvikle kulturell forståelse og fremme en bærekraftig global utvikling.

Europabevegelsen i Norge er tilknyttet den europeiske organisasjonen European Movement International (EMI), og har søsterorganisasjoner i 38 europeiske land. Den Internasjonale Europabevegelsen har i 65 år vært en sentral aktør og en viktig pådriver for europeisk integrasjon