Norsk institutt for skog og landskap

Skog og landskap hjelper boligeiere

Pressemelding   •   okt 08, 2010 14:04 CEST

Ny likningsverdi skal beregnes på alle boliger. Bor du i tett eller spredt bebyggelse? Kartløsningen til Skog og landskap gir deg svaret.

I begynnelsen av september fikk alle boligeiere tilsendt et brev og et skjema fra Skatteetaten for å beregne ny likningsverdi på boliger. Dette er en følge av et Stortingsvedtak om nye regler for fastsettelse av likningsverdier på boligeiendommer fra og med inntektsåret 2010. Innen 15.oktober skal alle boligeiere rapportere til Skatteetaten.

Skatteetaten har lagt ut en boligkalkulator som estimerer ligningsverdi til alle boliger i landet. I tillegg til at det skal opplyses om boligtype, byggeår, boligens areal og prissone skal det krysses av om boligen ligger i tett eller spredt bebyggelse.

 

Spredt eller tett?

Skog og landskap har lagt inn tettstedsavgrensningen fra SSB inn i kartløsningen Kilden. Boligeiere kan nå gå til Kilden og sjekke om boligen er definert til å ligge i tett eller spredt bebyggelse.

Fremgangsmåten er enkel. Du kan enten bruke den direkte lenken her:  http://kilden.skogoglandskap.no/map/kilden/index.jsp?theme=EKSTERNE&mapLayer=SSB_TETTSTED eller gå inn via skog og landskaps hjemmeside til "Kilden" og gjøre et geografisk søk og slå på ”SSB tettstedsavgrensning” under eksterne data.

Innsyn i Norges arealressurser

Skog og landskaps kartklient ”Kilden” åpner for mange muligheter. Her kan du finne markslag, jordsmonn, landskap, beitebruk, skogdata og andre karttema fra Skog og landskap samlet på ett sted.

I Kilden kan brukeren selv bestemme hvilke kartlag som skal vises og i hvilken rekkefølge. Kartlagene kan gjøres gjennomsiktige for å vise flere heldekkende kartlag sammen. Dette gjør at man for eksempel kan se på arealtyper fra AR5 sammen med flybilder, eller flybilder tatt i ulike år over samme område og se på endringer.

Brukeren kan velge mellom ulike type bakgrunnskart for enklere å orientere seg i kartet. I sanntid kan eksterne kartlag fra andre parter i Norge digitalt hentes og vises. Data fra blant annet Statens kartverk, Riksantikvaren og DN, SSB og NVE kan vises sammen med data fra Skog og landskap. Brukeren kan selv skru av og på kartlag for å kombinere og sammenstille ønsket informasjon i kartet.

Kilden er åpen for alle. Målgruppene er offentlig forvaltning, næringsdrivende i jord- og skogbruk og allmennheten.

Kontaktperson(er):

Avdelingsdirektør - Hildegunn Norheim Telefon:64949706 Mobil:
E-post:hildegunn.norheim@skogoglandskap.no

Lenker

Bilder