Glamox

Skolestart med Human Centric Lighting (menneskeorientert belysning)

Pressemelding   •   aug 20, 2015 09:54 CEST

Nye Kongsgårdsmoen skole ved Kongsberg åpner denne uken. Her får 230 barneskoleelever flotte forhold for både lek og læring. Ikke minst får de spesielt gode lysforhold ved hjelp av det som kalles Human Centric Lighting (menneskeorientert belysning).

Skolen har installert lysarmaturer med justerbar fargetemperatur, såkalte «tuneable white»-armaturer med LED-lyskilder som kan justeres fra kaldhvitt til varmhvitt lys. Alle klasserommene er utstyrt med denne løsningen, noe som gjør dette til den mest omfattende Human Centric Lighting LED-installasjon hittil.

Lyset påvirker døgnrytmen

Når barna kommer om morgenen blir de møtt av et kaldhvitt energilys som benyttes i den første timen. Det kaldhvite lyset regulerer produksjonen av stress- og søvnhormoner i barnas (og lærerens) organer. Det kalde lyset skyver den interne døgnrytmen fremover, noe som gjør at de følger seg mer aktive på dagtid, og søvnigere når kvelden kommer. Dette har også en positiv påvirkning på barnas søvnmønster.

Senere på dagen kan læreren selv aktivere et kaldhvitt fokuslys når det er tid for konsentrasjons-oppgaver som matematikk- eller skriveoppgaver. En dusj av intenst, kaldhvitt lys øker kortsiktig konsentrasjon og oppmerksomhet. Tilsvarende, når elevene samles foran læreren for å høre et eventyr eller lignende, skaper et varmhvitt lys en hyggelig og avslappende atmosfære. Dette styrer læreren selv. Løsningen har også standardlys, som er et nøytralhvitt og godt arbeidslys.

Moderne lysarmaturer

Lysarmaturene som brukes er modulære LED-armaturer fra den norske belysningsprodusenten Glamox Luxo Lighting. Armaturene har lysdioder som skifter farge i henhold til forhåndsdefinerte og/eller manuelle innstillinger. Fargegjengivelsen er svært høy (Ra> 90), mye høyere enn minstekravene til skolebelysning. Det gjør fargelegging, lesing og skriving enklere og mer behagelig. Fargejusteringen styres av læreren ved hjelp av et veggmontert brukerpanel.

Forskning fra Norsk kompetansesenter for søvnsykdommer

Belysningssyklusen ved skolen er basert på forskning utført ved Norsk kompetansetjeneste for søvnsykdommer (SOVno) ved Haukeland universitetssykehus i Bergen. SOVno driver formidling, forsking, fagutvikling og undervisning, og sikrer nasjonal kompetanseoppbygging og kompetansespredning innenfor søvn. Belysningssyklusen er utarbeidet med utgangspunkt i observasjoner og anbefalinger fra SOVno i kombinasjon med innspill fra skolen.

Imøtekommer barnas skala

Det var Enerhaugen arkitektkontor som i mai 2013 ble utnevnt til vinner av konkurransen om ny barneskole i Kongsberg. Den eksisterende skolen fra 1964 er nå revet. Nybygget er plassert nord på den gamle skoletomta, mot adkomstvei, med armer som omfavner den nye skolegården mot sør. Bygningskroppen trappes ned mot barnas lekeområder og knytter seg på eksisterende terreng som en videreføring av landskapet. Bygningen har på denne måten fått en høy grad av intimitet, og imøtekommer barnas skala. Oversiktlighet, stedets karakter og ønsket om å skape gode, lyse rom for lek og læring på barns premisser har vært utgangspunktet for arkitektkontorets arbeid. Skolen tilfredsstiller kravene til passivhus-standard.

Glamox Luxo Lighting
Glamox Luxo Lighting er en norsk salgsenhet i Glamox-gruppen. Glamox er et
industrikonsern som utvikler, produserer og distribuerer profesjonelle
belysningsløsninger for det globale markedet. Glamox Luxo Lighting er en ledende
leverandør av belysning til det profesjonelle byggmarkedet i Norge, og tilbyr komplette
løsninger for skoler, helseinstitusjoner, kommersielle og industrielle bygninger,
detaljhandel, hotell- og restaurantvirksomhet.


Glamox-konsernet er en global organisasjon, med 1200 ansatte og salg og produksjon i
mange europeiske land, samt i Asia og Nord-Amerika. Den årlige omsetningen er på
MNOK 2000 (2013). Konsernet eier en rekke varemerker innen kvalitetsbelysning,
inkludert Glamox, Aqua Signal, Luxo, Høvik Lys og Norselight. Glamox møter kundenes
behov og forventninger ved å levere kvalitetsprodukter og -løsninger, service og support.
www.glamoxluxo.no