Redningsselskapet

Skuffet over forslaget til statsbudsjett

Pressemelding   •   okt 08, 2012 11:50 CEST

Redningsselskapet gis ingen økning i statstilskuddet i forslaget for statsbudsjett for 2013 som legges frem i dag. -- Dette er vi skuffet over. Vi søkte om 76 mill i statstilskudd og er skuffet over at Regjeringen ikke har prioritert sjøredning og sjøsikkerhetsarbeid, sier presidenten i organisasjonens styre.

--Håpet nå er at Stortinget, slik som i fjor, bevilger mer enn regjeringens forslag og slik følger opp Stortingets prioriteringer. Først da får vi den forutsigbarheten vi som beredskapsorganisasjon er avhengig av, sier president Lars Hellandsjø.

Redningsselskapets utgifter i 2011 var 435 millioner kroner. Statstilskuddet for 2012 er 54,4 millioner. I regjeringens forslag er det satt av 56,2 millioner kroner til Redningsselskapet neste år, noe som ikke er mer enn en kompensasjon for lønns- og prisvekst.

70 prosent av alle utkallingene fra Hovedredningssentralene ved ulykker på sjøen går til Redningsselskapets redningsskøyter. Hovedredningssentralene er tydelige på at de ønsker flere redningsskøyter enn dagens 42.

- Vi vil derfor så langt som mulig forsøke å skjerme redningsskøytedriften fra kutt, men manglende inntektsøkning vil måtte føre til kutt i administrasjon og ulykkesforebyggende arbeid, sier Hellandsjø.

Han frykter også at manglende inntektsøkning vil forhindre en planlagt økning av beredskapen.

Redningsselskapet driver i dag 25 fast bemannede redningsskøyter og 17 frivillig drevne sjøredningskorps. For å dekke etterspørselen og huller i beredskapen er det planlagt å opprette ytterligere seks sjøredningskorps de neste tre årene, men uten økte inntekter tør organisasjonen ikke starte for mange nye aktiviteter.

Lars Hellandsø kan kontaktes på mobil: 917 42 950

Forslag til Bilde:

President Lars Hellandsjø er skuffet over at regjeringen ikke prioriterer sjøredning og sjøsikkerhetsarbeid i forslaget til statsbudsjett. 

Fakta om Redningsselskapet:

Redningsskøyter og utstyr er stort sett finansiert av donasjoner, gaver og innsamlede midler. De viktigste driftsinntektene er midler fra Norsk Tipping, inntekter fra medlemskap og redningsskøytenes egen inntjening og et årlig tilskudd fra Fiskeri- og Kystdepartementet. Dette tilskuddet er i 2012 på vel 54 millioner koner.

De ti siste årene har redningsskøytene reddet 350 mennesker fra den visse død og berget 1000 fartøy fra forlis.