Politiets data og materielltjeneste (PDMT)

Slik skaffer politiet nye biler

Pressemelding   •   jun 01, 2011 09:26 CEST

Politiets data- og materielltjeneste (PDMT) jobber for tiden med ny rammeavtale for kjøp av biler til politiet i Norge. Dette gjøres gjennom en åpen anbudskonkurranse. Til grunn for kravspesifikasjonen ligger hensyn til økonomi, sikkerhet og funksjonalitet. Den senere tid er det fremkommet flere feilaktige påstander i media rundt denne anskaffelsen. Vi ønsker derfor å fortelle om hvordan anbudsprosessen foregår.

Politiets data- og materielltjeneste (PDMT) er forpliktet til å følge regelverket om offentlige anskaffelser, og gjennomfører derfor anskaffelsesprosessen som en åpen anbudskonkurranse.

Slik er prosessen
Arbeidet med ny bilavtale startet i januar 2010, på oppdrag fra Politidirektoratet (POD). Rammene rundt innkjøp av biler er styrt av et strategidokument som ble utarbeidet i forkant. Første steg i prosessen var å forankre strategien i Materiellforum. Dette er et rådgivende organ for Politidirektoratet og består av politimestere, brukere i politiet, hovedvernombud samt representanter fra fagforeninger, PDMT og POD.

Neste steg var å koble inn PDMTs brukergruppe for transportmidler. Denne brukergruppen består av de som kjenner behovene best, nemlig polititjenestemenn som bruker bilene i sin daglige jobb, samt rådgivende ingeniører i PDMT som har spesialisering innen bilfaget. Det har vært viktig for brukergruppen at kravene til bilene skal gjenspeile behovet i polititjenesten.

Basert på brukergruppens innspill formulerte ingeniører i PDMT en kravspesifikasjon, og hvordan kravene skal dokumenteres. Drøftinger ble gjort blant annet med Politiets Fellesforbund. I siste instans godkjente Politidirektoratet kravspesifikasjonen.

Evaluering
Konkurransen ble utlyst i januar 2011, og det ble avholdt tilbyderkonferanse for interesserte leverandører. Tilbudsfristen var 3. mars. PDMT vurderer nå de ulike tilbudene som er kommet inn. Testing av kjøretøy er en del av evalueringsprosessen.

På bakgrunn av resultatet av evalueringen vil det bli valgt en leverandør. Innstillingen fra PDMT vil bli presentert for ledelsen i Politidirektoratet før endelig beslutning fattes, og kontrakt blir skrevet. Dette blir gjort i høst. Deretter starter jobben med å lage en prototype av de nye politibilene. Den nye kontrakten for anskaffelse av biler skal gjelde fra november 2011.

Før kontrakt er inngått med en leverandør har ikke PDMT anledning til å opplyse om antall tilbydere eller hvem disse er. Dette skyldes reglene for offentlige anskaffelser, som blant annet gir mulighet til å påklage vedtak. Dessuten mener vi dette er strategisk informasjon for oss som oppdragsgivere.

Ingen store endringer i kravene
Flere medier har påstått at kravene til nye biler er mye strengere enn tidligere, slik at det ikke vil være mulig å få realistiske tilbud. Dette er ikke riktig. Sammenlignet med forrige utlysning er det ingen store endringer i tekniske krav. Nye krav er crash-sikring av hundebur/innredning mot påkjørsel bakfra og rundvelt, samt enkelte oppgraderinger som er tilpasset nyere teknologi på sikkerhetsutstyr. Samtidig har flere krav fra forrige runde bortfalt i denne runden, blant annet krav om manuelt gir og to-hjulstrekk. Dette skyldes at behovet ikke er til stede. 90 prosent av bilene som politidistriktene har kjøpt på eksisterende rammeavtale har nemlig automatgir og firehjulstrekk.

Polititjenestemenn har i dag med seg mye utstyr i bilene. Slikt verneutstyr, våpenskrin og annet operativt materiell krever stor lastekapasitet. Ved utrykning må en politibil kunne klare god akselerasjon, selv med tung last.

Kravspesifikasjonen gjenspeiler disse forholdene. Det er altså ikke snakk om ”luksusbiler” eller unødvendig strenge krav, slik enkelte har påstått. PDMTs oppgave er å skaffe biler som gjør at politiet kan gjøre jobben sin på en god måte.

Ikke krav om fabrikkbil
Det er blitt påstått at PDMT har stilt krav om at en politibil skal kunne produseres helt ferdig på en bilfabrikk. Dette er ikke riktig. Antall biler som erfaringsmessig vil bli kjøpt inn på den utlyste avtalen er så få at det ikke nødvendigvis ville være interessant for bilfabrikker. Et slikt krav ville derfor kunne begrense konkurransen. Dette er grunnen til at tilbyderne bare er blitt oppfordret til å søke ferdige løsninger dersom slike finnes.

Politidistriktene driver innenfor rammene av strenge budsjetter. PDMT erfarer at de færreste politidistrikt kan kjøpe biler som koster mer en ca 750.000 kr per bil. Det er derfor tatt et økonomisk forbehold om dette i utlysningen. Dette gir oss mulighet til å avvise tilbydere som kommer med pristilbud som er vesentlig høyere.

Politibilen er den daglige arbeidsplassen for mange polititjenestemenn. PDMTs oppgave er å sørge for at disse har en god og sikker arbeidsplass i en krevende politihverdag.


Kontaktperson i PDMT:
Espen Strai , kommunikasjonsdirektør, tlf 48 88 77 11