Forum for offentlige anskaffelser

Sliter med å få kontrakter for pasientreiser i nord

Pressemelding   •   aug 24, 2013 11:38 CEST

Å få til kontrakter for landeveis pasienttransporter er krevende for det regionale helseforetaket Helse Nord. Etter tilbudsfristens utløp i mars i år, ble det bare tildelt kontrakter for om lag halvparten av områdene. Verst var det i Nordland, der bare ble kontrakter i fire av 22 områder. Senere er det kommet til kontrakter gjennom forhandlinger med tilbydere, men ny anbudsrunder er i gang – og står for tur.

Helse Nord RHF gjennomførte våren 2013 åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av landeveistransport for pasientreiser i Helse Nord. Anskaffelsens bakgrunn er at pasient og eventuell ledsager har rett til dekning av nødvendige utgifter til reise til og fra undersøkelse/behandling i kommune- og spesialisthelsetjenesten, herunder reise til familievernkontor og helsestasjon. 

Pasienter som enten av medisinske årsaker eller på grunn av manglende kollektivt tilbud ikke kan benytte rutegående transport vil få rekvisisjon på reise. Det er disse reisene denne anskaffelsen omfatter.

Les mer: http://foa.no/blog/files/5552ea359b1146c08ba8b5387517762a-443.html#.Uhh-tBZWuPs