greenbird Integration Technology

Smarthub AS velger Metercloud for integrasjon med Elhub

Pressemelding   •   jan 14, 2016 19:56 CET

MOLDE/OSLO, 13. januar 2016. Samtlige nettselskap i Norge forbereder levering av forbruksdata til den sentrale datahuben Elhub innen 2017, og innføring av avanserte måle- og styringssystemer (AMS) innen 2019. Dette danner grunnlaget for fremtidens digitale nettselskap og smarte nett. De 10 nettselskapene i Smarthub har etablert et samarbeid for implementering og drift av AMS. Bruk av Metercloud forenkler meldingsutvekslingen med Elhub, og integrasjon med nettselskapenes fagsystemer. Metercloud gjør det mulig å utnytte innsamlede data på en smart måte for å bygge et intelligent nett. Avtalen med Smarthub inkluderer et abonnement på test- og simulasjonsplattformen Ghostwriter. Dette åpner for at Smarthub allerede nå kan simulere måleverdier og hendelser fra 150 000 smarte målere, før den fysiske utrullingen av smarte målere starter.

Kjøper bransjeløsning for integrasjon

- I Smarthub så vi behovet for en integrasjonsløsning som forenkler samhandlingen mellom Elhub og fagsystemene hos våre 10 nettselskaper i alliansen. Samtidig trenger vi en forenkling av samhandlingen mellom Smarthub sitt måleverdisystem og fagsystemene hos våre nettselskaper. I stedet for å løse integrasjonen med et tradisjonelt implementeringsprosjekt, innså vi at Greenbird kan tilby en langt mer effektiv og fremtidsrettet løsning med Metercloud. Nå kjøper vi en bransjeløsning for integrasjon. Dette byr på fordeler som lavere investeringer i startfasen, lavere risiko, forutsigbare kostnader, og en løsning som blir vedlikeholdt og kontinuerlig utviklet av Greenbird. Metercloud vil også legge grunnlaget for at Smarthub kan berike og bearbeide innsamlede data for å realisere smarte nettnytteeffekter hos våre 10 nettselskaper, forklarer daglig leder Svein Ivar Morsund hos Smarthub.

Bransjeløsning for integrasjon i energimarkedet

Tradisjonelt har systemintegrasjon vært forbundet med store investeringer i infrastruktur og kostnadskrevende utviklingsprosjekter, hvor all funksjonalitet blir utviklet for hver enkelt kunde. Med Metercloud tilbyr Greenbird en bransjeløsning for energiselskapenes integrasjonsbehov i forbindelse med smart måling, smarte nett og omleggingen av markedsprosesser til Elhub. Lavere kostnader, raskere implementering, mindre risiko og høyere fleksibilitet for realisering av nye smarte tjenester, er noen av fordelene med Metercloud som bransjeløsning.

Moderne arkitektur og åpne teknologier

- Metercloud er utviklet med en moderne container-arkitektur basert på åpne og lettvektige komponenter som blant annet Apache Camel og Docker. Dette åpner for full fleksibilitet for kundene, uavhengig om de ønsker å kjøre løsningen i et privat datasenter, eller hos en norsk eller global nettskyleverandør, forteller Thorsten Heller, CEO i Greenbird.

Intelligent nettstyring og reduserte kostnader for vedlikehold og drift av strømnettet

- I tillegg åpner container-arkitekturen i Metercloud for flere spennende utvidelser basert på bruk av Big Data og maskinlæring. Nettselskapene får nå tilgang på svært store mengder detaljerte data om status på strømnettene sine. Metercloud vil være fundamentet for intelligent drift av strømnettet, og åpner for at nettselskapene kan utnytte teknologi og data for prediktivt vedlikehold, håndtering av utfall, automatisert feilhåndtering, og selvdiagnose. Det er disse områdene som kan gi nettselskapene store muligheter for kostnadsbesparelser, forklarer Heller.

Energibransjen er tidlig ute med industriell bruk av tingenes internett

- Vi er inne i en periode med sterkt fokus på tingenes internett eller Internet of Things (IoT). Greenbird er allerede i dialog med kunder og samarbeidspartnere innenfor produksjon og i oljenæringen om utnyttelse av kompetanse og erfaring fra energimarkedet for å effektivisere driften med avansert bruk av tingenes internett. Teknologien i Metercloud har et betydelig potensial for å realisere innovative løsninger i andre bransjer, avslutter Heller.

Om Smarthub

Smarthub AS er en allianse som består av 10 nettselskap i Møre og Romsdal, og ble etablert i 2012. Selskapet skal samle inn måleverdier fra mer enn 150 000 smarte strømmålere. Smarthub er også ansvarlig for å levere måleverdier til Elhub når denne blir satt i drift, samt å ivareta eierselskapenes behov for å realisere løsninger for smarte nett. Dette åpner for at de 10 nettselskapene kan ta i bruk store mengder data fra strømnettet for å forbedre planlegging, vedlikehold og drift av strømnettet.

Om Greenbird

Greenbird er et norsk konsulent- og programvareselskap med hovedkontor i Oslo, og har 30 ansatte med glødende interesse for integrasjon i energibransjen. Greenbird har etablert seg som en ledende aktør for integrasjon i energibransjen og beslektede industrier. Med Metercloud leverer Greenbird en moderne integrasjonsløsning som understøtter overgangen til den nye digitale hverdagen, og muliggjør fremtidens smarte nett. Greenbird har levert konsulenttjenester til nettselskaper som til sammen eier mer enn 75% av strømmålerne i Norge.