Universitetet i Bergen

Smitteforebygging gir nedsatt effekt av blodplatetransfusjon

Pressemelding   •   jan 11, 2010 09:54 CET

Torunn Oveland Apelseth disputerer fredag 15.01.2010 for PhD-graden ved Universitet i Bergen med avhandlingen: ”Evaluation of platelet quality and clinical effect of platelet transfusion”

Transfusjonstjenesten skal sikre et høyt beskyttelsesnivå for blodmottakere, herunder å hindre overføring av smitte og trygge sikkerheten og kvaliteten på humant blod og blodkomponenter. Særskilte forhold rundt produksjon og oppbevaring av blodplateprodukter gjør dem utsatt for forurensning av bakterier og andre sykdomsfremmende organismer (patogener). Strenge utvelgelseskriterier for blodgivere og metoder for virustesting og bakteriell overvåkning brukes i dag for å forebygge smitte gjennom transfusjon, men i globalt perspektiv utgjør sykdomsfremkallende organismer fremdeles en trussel mot pasientsikkerheten.

Ved tidlig å ta i bruk nyutviklet teknologi for patogeninaktivering av blodplatekonsentrater har Blodbanken ved Haukeland Universitetssykehus stilt i fremste rekke i arbeidet mot transfusjonsrelatert smitte. Effektiv utnyttelse av blodplatekonsentrater forutsetter god blodplatefunksjon. Mekanisk og kjemisk stress under produksjon og lagring av blodplatekonsentratet fremmer aktivering og destruksjon av blodplater. Dette forårsaker frigjøring av løselige biologisk aktive substanser kalt cytokiner til væskefasen av blodplatekonsentratet. Disse antas å medvirke ved transfusjonsrelaterte bivirkninger.

I våre studier dokumenterer vi akkumulering av cytokiner i blodplatekonsentrater samt økende nivåer av blodplateaktiverings- og celledestruksjonsmarkører under lagring med signifikant høyere nivåer etter patogeninaktivering sammenlignet med konvensjonelt fremstilte blodplatekonsentrater. Vurderinger av den kliniske effekt av blodplatetransfusjon i pasienter som behandles for akutt leukemi viser også at transfusjoner med patogeninaktiverte blodplatekonsentrater gir noe dårligere resultater enn konvensjonelle blodplatekonsentrater. Studien vier at umiddelbar klinisk effekt av blodplatetransfusjon er avhengig av optimal dosering og kvalitet på blodplatekonsentratet, mens vedvarende effekt av blodplatetransfusjon i hovedsak er avhengig av pasientens kliniske tilstand.

Personalia:
Torunn Oveland Apelseth er født i 1970 i Arendal. Hun avla medisinsk embetseksamen ved Universitet i Bergen i 2000. Siden 2002 har hun arbeidet som lege/stipendiat ved Blodbanken/Avdeling for Immunologi og Transfusjonsmedisin, Haukeland Universitetssjukehus.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
14.01.2010, kl. 14:15. Oppgitt emne: "Transfusjonsreaksjoner"
Sted: Auditorium B-302, 3 etg. Sentralblokken, Haukeland Universitetssjukehus.

Tidspunkt og sted for disputasen:
15.01.2010, kl. 10:15, Auditorium B-302, 3 etg. Sentralblokken, Haukeland Universitetssjukehus.

Kontaktpersoner:
Torunn Oveland Apelseth, tlf: 94 84 20 45, epost: torunn.oveland.apelseth@helse-bergen.no
Mediekontakt Sigrid Sulland, tlf. 55 58 69 00 (a),
epost: sigrid.sulland@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.